Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Σύγκριση μοντέλων: Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Μοντέλο
PLC9065
PLC9070
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 65 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 75 σελ./λεπτό
Ψηφιακές διεπαφές Στάνταρ:
 • Xerox® Integrated Color Server
Προαιρετικά:
 • Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
Στάνταρ:
 • Xerox® Integrated Color Server
Προαιρετικά:
 • Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
Μοντέλο PLC9065 PLC9070
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 65 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 75 σελ./λεπτό
Ψηφιακές διεπαφές Στάνταρ:
 • Xerox® Integrated Color Server
Προαιρετικά:
 • Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
Στάνταρ:
 • Xerox® Integrated Color Server
Προαιρετικά:
 • Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®
 • Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®