Παραγωγική πρέσα Xerox® Iridesse™

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
  • High capacity feeding with Advanced High Capacity Feeder, Dual Advanced High Capacity Feeders, Duplo DMSF-10 Entry Production Dual Mode Sheet Feeder or Dual-Mode Bourg Sheet Feeder (BSF)
  • Inserting with 250 sheet Manual Sheet Inserter (MSI)
  • Stacking with Offset Catch Tray or High Capacity Stacker
  • Finishing with Production Ready Finisher, Production Ready Booklet Maker Finisher, or Production Ready Finisher Plus
  • Trimming with Xerox® Crease and Two-Sided Trimmer or Xerox® SquareFold® Trimmer Module
  • Punching with GBC® AdvancedPunch™ Pro
  • Booklet Making with Production Ready Booklet Maker Finisher, Production Ready Finisher Plus, Plockmatic Pro50/35® Booklet Maker, C.P. Bourg BDF-e Document Finisher, Watkiss PowerSquare™ 160 Booklet-Maker, or Watkiss PowerSquare™ 224 Booklet-Maker
  • Binding with GBC® eWire™
Διακομιστές εκτυπώσεων
  • Xerox® EX-P 6 Print Server Powered by Fiery®
Speciality dry ink Colour FLX Technology opens up new production-level application opportunities. The optional 5th and 6th ink stations can house clear, silver, or gold dry ink in addition to the standard CMYK, allowing you to "wow" your customers with high value applications, including metallics, mixed metallics, and flood iridescent effects.
MatchAssure Xerox MatchAssure is a colour management solution that provides simple, fast and accurate profile creation to help you achieve and manage greater colour consistency across your fleet of digital presses.
Λήψη φυλλαδίου

παρακολουθήστε το βίντεο