Χρήσιμοι πόροι
Have questions or comments about the website?
Contact webmaster 

Επικοινωνία μαζί μας

Επικοινωνήστε με τη Xerox ή τους συνεργάτες μας σχετικά με προϊόντα, αναλώσιμα, υπηρεσίες, υποστήριξη και προγράμματα. Το εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων μας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για πληροφορίες επικοινωνίας.
Τεχνική υποστήριξη προϊόντων
Προϊόντα και λογισμικό
Αναλώσιμα
Xerox Corporation