דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

תובנות

חפשו במאגר הידע והנתונים שלנו והיעזרו בהם לקבלת תובנות שימושיות לקידום המחקר.

המסנן

עמוד18/31

Wendy Abbott, Xerox engineer, with an icon of the ConnectKey user interface she designed

חדשנות

“There are people out there every day using this and it’s making their jobs more productive.”

Article

2 במאי 2021

Retro black and white photo of a woman making copies

משרד

Learn about different types of laser printers and determine which one is the best laser printer for your office.

Article

2 במאי 2021

XER155 Julien Web Assets

חדשנות

Machine reading has long been a dream for AI technologists – and it’s closer than you think.

Article

2 במאי 2021

Woman in a store aisle looking at a printed box

בתי דפוס

Thinfilm and Xerox embark on a deal to mass produce printed electronic chips for packaged goods.

Article

2 במאי 2021

View of a scientist with goggles through a ring of coiled wires

חדשנות

Nine brilliant inventions that came from simple insights.

Article

2 במאי 2021

12 squares with various user intefaces

חדשנות

Some of the greatest innovations relied on great interfaces. Here’s a list of our favorites.

Article

2 במאי 2021

Laptop monitor with text that says "Privacy Settings"

משרד

Get up to speed on the risks and the easy, simple steps you can take to safeguard yourself and your business.

Article

2 במאי 2021

Two people with trendy hats using a laptop in front of a Xerox MFP

משרד

It’s time to move beyond printers to Smart Office Assistants.

Article

2 במאי 2021

ConnectKey security article

משרד

If your printer isn’t right for your office, your document security’s at stake. Read 5 ways that happens.

Article

2 במאי 2021