דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

תובנות

חפשו במאגר הידע והנתונים שלנו והיעזרו בהם לקבלת תובנות שימושיות לקידום המחקר.

המסנן

עמוד14/31

Coworkers looking at a tablet, at a desk covered with colorful print samples

בתי דפוס

How 5 Printers Surprised Their Customers and Won Big

Article

3 במאי 2021

Xerox Versant 180 Press

בתי דפוס

How adopting advanced print technology can help your bottom line.

Guide

3 במאי 2021

brilliant colorful bookcover

בתי דפוס

See how creatives and clients are excited by the advanced colour from Xerox digital presses in these digital printing examples. Submit your work or request a sample.

ניתוח מקרה

3 במאי 2021

Happy woman opening mail

בתי דפוס

Learn more about how triggered direct mail marketing solutions can capture the attention of prospects and drive customer actions with personalised messaging.

Infographic

3 במאי 2021

Brightly colored books

בתי דפוס

Publishers are using digital printing to rewrite the book on how to thrive in publishing and realise the overall advantages that digital transformation brings.

Guide

3 במאי 2021

man with artwork

בתי דפוס

At Xerox, scientists have been working hard to make fluorescence available in printed form, through toner.

Article

3 במאי 2021

glitter white teeth smile

בתי דפוס

The colour white can symbolise many emotions, from peace to hope to newness and a fresh start. The science behind printing it is no less complex.

Article

3 במאי 2021

metallics women headress blackandwhite

בתי דפוס

Through the generations, metallic colours have influenced and reflected the culture.

Article

3 במאי 2021

high fusion inks

בתי דפוס

Print experts took the High Fusion Inkjet vs. Offset Challenge with high confidence, but just 10% passed the test.

וידאו

3 במאי 2021