Administrare şi politici Xerox privind mediul, sănătatea, siguranţa şi sustenabilitatea

Organizaţia Xerox privind Mediul, Sănătatea, Siguranţa şi Sustenabilitatea (EHS&S) asigură aderarea companiei la politica Xerox privind mediul, sănătatea, siguranţa şi sustenabilitatea. Modelul de administrare pe care îl utilizăm defineşte în mod clar scopurile, existând un singur set de standarde la nivel mondial şi un proces de audit ce asigură conformitatea cu aceste cerinţe. Sistemele noastre de administrare şi politică EHS&S adoptat în 1991 stau la baza programului nostru de protejare a mediului.

Politică Xerox EHS&S:

Aceasta este politica Corporaţiei Xerox pentru:

  • a se conforma legilor, regulilor şi reglementărilor aplicabile privind mediul, sănătatea şi siguranţa şi standardele Xerox;
  • adoptarea măsurilor adecvate pentru a proteja mediul, sănătatea şi siguranţa angajaţilor, clienţilor, furnizorilor şi vecinilor noştri împotriva riscurilor neacceptate;
  • adoptarea măsurilor adecvate pentru a preveni leziunile şi îmbolnăvirile la locul de muncă; asigurarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos pentru angajaţi;
  • evaluarea impactului mediului, sănătăţii şi siguranţei înainte de începerea unei noi activităţi sau proiect;
  • a înţelege impactul asupra mediului, sănătăţii şi siguranţei în proiectarea şi achiziţionarea produselor şi serviciilor;
  • eliminarea riscurilor inacceptabile din fabrici, produse, servicii şi procese;
  • depunerea eforturilor pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al mediului și conservarea resurselor naturale, eliminarea utilizării materialelor toxice și periculoase; prevenirea poluării; recuperare, reutilizare și reciclare;
  • rezolvați problema schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de carbon produse de activitățile, produsele și serviciile noastre; și
  • a solicita furnizorilor să respecte legile, regulile şi reglementările aplicabile privind mediul, sănătatea şi siguranţa şi standardele Xerox.

Politică Mediu, Sănătate şi Siguranţă semnată (PDF, 18 KB)

Pentru a afla mai multe despre abordarea Xerox privind mediul înconjurător, sănătatea, siguranța și sustenabilitatea și despre progresul înregistrat de noi pentru îndeplinirea angajamentelor, consultați secțiunea Mediu și secțiunea Evoluția locului de muncă din Raportul nostru privind responsabilitatea socială corporativă (CSR).

Partajare: