Treci la conținutul principalFaceți clic pentru a vizualiza Declarația de accesibilitate sau contactați-ne cu întrebări legate de accesibilitate.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Administrare şi politici Xerox privind mediul, sănătatea, siguranţa şi sustenabilitatea

Organizaţia Xerox privind Mediul, Sănătatea, Siguranţa şi Sustenabilitatea (EHS&S) asigură aderarea companiei la politica Xerox privind mediul, sănătatea, siguranţa şi sustenabilitatea. Modelul de administrare pe care îl utilizăm defineşte în mod clar scopurile, existând un singur set de standarde la nivel mondial şi un proces de audit ce asigură conformitatea cu aceste cerinţe. Sistemele noastre de administrare şi politică EHS&S adoptat în 1991 stau la baza programului nostru de protejare a mediului.

Integrăm politica noastră EHS&S în procesele de planificare a afacerii, luare a deciziilor, urmărire a performanței și guvernanță pentru a ne asigura că stabilim obiective ambițioase, lucrăm eficient pentru realizarea lor și le îmbunătățim continuu. Responsabilitatea pentru procesul de management EHS&S îi revine conducerii superioare. Fiecare angajat are o responsabilitate individuală de a înțelege și susține politica EHS&S, de a participa activ la programele de instruire și de a contribui la sprijinirea noastră pentru a ne atinge obiectivele de mediu și siguranță.

Politică Xerox EHS&S:

Aceasta este politica Corporației Xerox pentru:

 • să respecte legile, regulile și reglementările aplicabile privind mediul, sănătatea și siguranța și standardele Xerox;

 • să adopte măsuri adecvate pentru a proteja mediul, sănătatea și siguranța angajaților, clienților, furnizorilor și vecinilor noștri împotriva riscurilor neacceptate;

 • să adopte măsuri adecvate pentru a preveni vătămările și îmbolnăvirile la locul de muncă; asigurare unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru angajați;

 • să realizeze în mod proactiv verificarea prealabilă pentru a identifica, evalua și diminua impacturile asupra mediului, sănătății și siguranței înainte de a începe o nouă activitate sau un nou proiect, inclusiv în concepția și achiziția de noi produse/servicii, precum și fuziuni și achiziții;

 • să adopte măsuri adecvate pentru a elimina riscurile inacceptabile din facilități, produse, servicii și procese;

 • să depună eforturi pentru îmbunătățirea continuă a sistemului său de management al mediului prin prioritizare, stabilirea obiectivelor și țintelor și implementarea proceselor pentru conservarea apei și a altor resurse naturale, păstrarea biodiversității și prevenirea despăduririi, eliminarea utilizării materialelor toxice și periculoase, prevenirea poluării și recuperarea, reutilizarea și reciclarea produselor și materialelor;

 • Ajungeți la zero emisii de gaze cu efect de seră.

 • să depună toate eforturile pentru îmbunătățirea sistemului său de gestionare a siguranței prin prioritizarea, stabilirea obiectivelor și a țintelor și implementarea proceselor și a programelor preventive pentru a reduce riscul de rănire, boală, deces și pierderea bunurilor;

 • să de-a dovadă de atitudine de lider și inovație pentru oferi soluții pentru schimbările climatice prin reducerea amprentei de carbon a activităților noastre, distribuției/logisticii, produselor și serviciilor;

 • să ajute angajații, clienții, furnizorii și partenerii în recunoașterea impacturilor activităților lor profesionale privind mediul, precum și rolul și responsabilitatea lor în eforturile pentru practici de muncă sustenabile.

 • să solicite furnizorilor și contractorilor să respecte legile, regulile și reglementările aplicabile privind mediul, sănătatea și siguranța și standardele Xerox.

Politică EHS&S semnată (PDF)

Pentru a afla mai multe despre abordarea Xerox privind mediul înconjurător, sănătatea, siguranța și sustenabilitatea și despre progresul înregistrat de noi pentru îndeplinirea angajamentelor, consultați nostru privind responsabilitatea socială corporativă (CSR).

Partajare