Treci la conținutul principalFaceți clic pentru a vizualiza Declarația de accesibilitate sau contactați-ne cu întrebări legate de accesibilitate.

Informaţii legale

Acest website conţine declaraţii şi informaţii prospective despre Xerox, bazate pe convingerile şi ipotezele noastre, dar şi pe datele de care dispunem la momentul actual. Termeni, precum „anticipăm”, „credem”, „estimăm”, „aşteptăm”, „intenţionăm”, „vrem” şi alte expresii similare, în măsura în care au legătură cu noi, sunt folosite pentru a reda declaraţiile prospective. Rezultatele reale pot fi foarte diferite de cele planificate în astfel de declaraţii prospective. Informaţiile despre anumiţi factori ce ar putea cauza diferenţe semnificative între rezultatele planificate şi cele reale sunt cuprinse în dosarele 10-K şi 10-Q ale companiei depuse la Securities and Exchange Commission din Statele Unite. Nu intenţionăm să actualizăm aceste declaraţii prospective.

Informaţiile referitoare la produsele Xerox, inclusiv aspectul şi specificaţiile lor, dar şi la serviciile existente pe website-ul Xerox pot fi motificate oricând fără preaviz. Astfel de informaţii nu au caracter de reprezentare, garanţie sau alt angajament din partea Xerox în ceea ce priveşte produsele şi serviciile, iar Xerox declină prin prezenta toate garanţiile, explicite sau implicitate, în legătură cu exactitatea, potrivirea pentru orice scop sau integralitatea acestora.

Pentru clienţii ce intră sub incidenţa legilor sau reglementărilor privind protecţia consumatorilor în ţara de achiziţie ori ţara de rezidenţă, dacă diferă, beneficiile garanţiilor Xerox pentru produsele marca Xerox se adaugă tuturor drepturilor şi remediilor prevăzute de respectivele legi şi reglementări privind protecţia consumatorilor.

Partajare