Protejaţi aerul şi apa

În vederea atingerii obiectivelor de mediu, Xerox încearcă să elimine pe termen lung substanţele rezistente, bioacumulative şi toxice din lanţul de aprovizionare. Aplicăm standarde interne stricte în procesul de producţie şi am regândit sau înlocut procesele pentru reducerea utilizării metalelor toxice şi grele. Produsele noastre pot fi folosite în siguranţă şi scoase din uz fără riscul de a afecta calitatea aerului şi a apei.

Linkuri utile:

Controlul utilizării substanţelor chimice
Sănătatea şi siguranţa Xerox
Informaţii despre tonerul Xerox (PDF 482 KB)
Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Eliminarea substanţelor toxice din lanţul de aprovizionare

  • Furnizorii noştri trebuie să îndeplinească standardele stricte Xerox în ceea ce priveşte controlul conţinutului chimic al produselor. Xerox este membră a Responsible Business Alliance (RBA) care a dezvotat o abordare standardizată de monitorizare a conformităţii furnizorilor la mai multe niveluri de responsabilitate socială, inclusiv munca, sănătatea, siguranţa şi mediul.
  • Aflaţi mai multe despre cum ne străduim să eliminăm substanţele toxice din lanţul de aprovizionare, accesând pagina Controlul utilizării substanţelor chimice.

Controlul utilizării substanţelor chimice în unităţile Xerox şi prin designul produselor

  • Am redus semnificativ emisiile cauzate de activitățile de producție în ultimii 20 de ani și continuăm eforturile pentru a face și mai mult. Aflați mai mult detalii despre modul în care ne gestionăm performanța de mediu.
  • Concepem produsele astfel încât să permită un control strict al emisiilor de substanţe chimice şi zgomot în timpul utilizării echipamentelor. Produsele noastre actuale înregistrează niveluri de emisie chimică inferioare cerinţelor globale aplicabile. Aflaţi mai multe despre siguranţa produselor Xerox (PDF, 115 KB).
  • Tonerele Xerox nu sunt toxice şi nu generează deşeuri periculoase. Aflaţi mai multe despre tonerul Xerox (PDF, 482 KB).
  • Apa consumată de operațiunile Xerox provine de la furnizori municipali locali care extrag apă din lacuri, râuri și alte ape de suprafață. Calitatea întregii cantități de apă este testată în funcție de necesități, pentru a menține conformitatea la fiecare uzină. Deversările de apă la uzinele de producție sunt monitorizate pentru a valida conformitatea cu limitele de deversare în sistemele de canalizare locale. Apa este deversată către instalațiile municipale de tratare a apei.
  • Ne străduim, de asemenea, să protejăm planeta prin reciclarea apei. Un program inițiat la jumătatea anului 2016 în uzina noastră de la Wilsonville, Oregon utilizează apa rejectată din osomoza inversă în turnurile de răcire din uzine. În 2017, mai mult de 1,14 milioane de litri de apă rejectată au fost reutilizați în turnurile de răcire.
  • În 2017, ne-am atins obiectivul de a reduce consumul de apă cu 35 de procente (față de nivelul inițial din 2010), cu câțiva ani mai devreme decât data stabilită, 2020. Consumul nostru anual de apă a scăzut cu 46 de procente datorită combinației de inițiative de conservare și scădere a producției.

Partajare: