Reduceţi consumul de energie pentru protejarea climei

Industria trebuie să-şi asume responsabilitatea ce-i revine în ceea ce priveşte protejarea climei. În acest scop, reducem amprenta de carbon prin eficientizarea consumului de energie în unităţile noastre, investind în concepte capabile să conserve energia şi să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, respectiv oferind clienţilor noştri echipamente multifuncţionale digitale şi soluţii eficiente energetic. În 2008, fabrica noastră de toner color Xerox (Europe) Ltd Dundalk a fost certificată ISO 5001 — sistem de management al energiei.

Linkuri utile:

Creaţi un mediu de lucru ecologic ›
Creaţi un centru de imprimare ecologic ›
ENERGY STAR® şi alte programe EcoLabel ›

Reducerea amprentei de carbon

  • În 2003, ne-am luat un angajament public de a reduce emisiile de GES – amprenta noastră de carbon – aderând la programul Climate Leaders al Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) din S.U.A. și lansând propria Provocare internă în domeniul energiei în 2012.
  • Această inițiativă proiectată pentru 10 ani a stabilit un obiectiv de reducere cu 10 procente a emisiilor de GES în toate domeniile de activitate ale companiei până în 2012. Am atins această țintă cu șase ani înainte de data programată, astfel că am stabilit o nouă țintă de reducere cu 25 de procente până în 2012 (față de nivelul inițial din 2002).
  • Xerox a implementat un sistem riguros de management al energiei şi noi tehnologii, înregistrând o scădere cu 21% a emisiilor de gaze cu efect de seră la sfârşitul anului 2007.
  • În 2012, am stabilit un obiectiv energetic bazat pe date științifice de reducere a consumului de energie și a emisiilor de GES cu 20 de procente până în 2020 (față de nivelul inițial din 2012).
  • În 2016, ne-am atins obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20 de procente și de diminuare a emisiilor de GES cu 28 de procente — ceea ce înseamnă 92.000 de tone de CO2e.*
  • În 2018, am stabilit un nou obiectiv energetic bazat pe date științifice la nivelul întregii corporații, de reducere a consumului de energie și a emisiilor de GES cu 25 de procente până în 2025 (față de nivelul inițial din 2016).

*Provocarea internă în domeniul energiei 2012 a inclus parcul și facilitățile pentru activitatea tehnologică. Obiectivele energetice pentru 2020 și 2025 includ toate elementele activității noastre comerciale continue.

Economii ENERGY STAR®

Echipamentele multifuncţionale economisesc energie

Soluţii şi servicii eficiente energetic

Parteneriate pentru reducerea riscului de schimbări climatice

  • Xerox participă în cadrul Carbon Disclosure Project, ce încurajează companiile să-şi dezvăluie poziţia în legătură cu riscurile şi oportunităţile pe care schimbările climatice le prezintă pentru mediul de afaceri, responsabilitatea faţă de emisiile de gaze cu efect de seră şi strategiile pentru reducerea acestora.
  • În 2018, Xerox a atins nivelul A în ceea ce privește Raportul privind mediul înconjurător CDP S&P 500.

Partajare: