Reduceţi consumul de energie pentru protejarea climei

Industria trebuie să-şi asume responsabilitatea ce-i revine în ceea ce priveşte protejarea climei. În acest scop, reducem amprenta de carbon prin eficientizarea consumului de energie în unităţile noastre, investind în concepte capabile să conserve energia şi să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, respectiv oferind clienţilor noştri echipamente multifuncţionale digitale şi soluţii eficiente energetic. În 2008, fabrica noastră de toner color Xerox (Europe) Ltd Dundalk a fost certificată ISO 5001 — sistem de management al energiei.

Linkuri utile:

Creaţi un mediu de lucru ecologic ›
Creaţi un centru de imprimare ecologic ›
ENERGY STAR® şi alte programe EcoLabel ›

Reducerea amprentei de carbon

Obiectivul nostru este de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până cel târziu în 2040. De la stabilirea primelor noastre ținte în 2030, am realizat o reducere semnificativă a consumului nostru de energie și a emisiilor GCG.

  • Între primul nostru an de referință, 2002 și 201, am eliminat 320.000 de tone de dioxid de carbon echivalent (CO2e).
  • În 2016, am creat un obiectiv de a reduce emisiile GHG din Ținta 1 și Ținta 2 cu încă 25% până în 2025, pe care l-am realizat la sfârșitul anului 2019.
  • Acum suntem concentrați pe reducerea emisiilor GHG din Ținta 1 și Ținta 2 cu cel puțin 60% până în 2030 față de nivelul de referință al companiei din 2016, în conformitate cu ambițioasa țintă privind încălzirea globală de 1,5°C bazată pe date științifice. Aceasta înseamnă că vom avea emisii reduse cu 85% comparativ cu emisiile de la nivelul de referință al companiei din 2002.
  • Pentru emisiile din Ținta 3, suntem pe cale să formalizăm un obiectiv; cu toate acestea, am continuat să colaborăm cu furnizori de top pentru a reduce impactul asupra mediului al bunurilor și serviciilor pe care ni le furnizează. Pentru o defalcare detaliată a emisiilor din Ținta 3, consultați Rezumatul obiectivelor și progresului CSR

Economii ENERGY STAR®

  • Xerox este partener fondator al programului International ENERGY STAR şi a introdus aproape 500 de produse calificate ENERGY STAR din 1994.
  • Economiile anuale înregistrate ca urmare a instalării echipamentelor calificate ENERGY STAR la sediile clienţilor sunt egale cu costul anual al electricităţii necesare pentru iluminatul unui milion de locuinţe din Statele Unite.
    Aflaţi mai multe despre programul ENERGY STAR şi alte programe EcoLabel.

Echipamentele multifuncţionale economisesc energie

Soluţii şi servicii eficiente energetic

Parteneriate pentru reducerea riscului de schimbări climatice

  • Xerox participă în cadrul Carbon Disclosure Project, ce încurajează companiile să-şi dezvăluie poziţia în legătură cu riscurile şi oportunităţile pe care schimbările climatice le prezintă pentru mediul de afaceri, responsabilitatea faţă de emisiile de gaze cu efect de seră şi strategiile pentru reducerea acestora.
  • În 2018, Xerox a atins nivelul A în ceea ce privește Raportul privind mediul înconjurător CDP S&P 500.

Partajare: