Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
Nurse using a tablet

Twórz dokumenty w wersji elektronicznej

W jaki sposób szpital opracował system EMR w celu poprawy opieki nad pacjentem?

Illustration of a hospital with stacks of paper in front of it

Wyzwanie

Ten średniej wielkości szpital potrzebował sposobu przekształcenia wszystkich dokumentów w wersji papierowej przekazywanych przez pacjentów na wersję cyfrową, aby przejść na system elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR).

Doctor with tablet, overlaid with a scanning icon

Rozwiązanie

Obecnie szpital skanuje wszystkie dokumenty pacjentów na MFP z obsługą technologii Xerox® ConnectKey®, aby zapisać je w wersji cyfrowej w centralnej bazie danych wchmurze. Dostęp do EMR można uzyskać natychmiast, a dokumenty są uzupełniane na bieżąco o nowe informacje, co sprawia, że dokumentacja elektroniczna pacjentów jest aktualna i poufna.

W akcji

Hand holding ID card over MFP user interface

1. Informacje w gotowości

Po przesunięciu identyfikatora nad MFP z obsługą technologii ConnectKey® w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności, pielęgniarka Karen przegląda folder identyfikacyjny pacjenta.

Nurse wearing ID badge

2. Łatwa aktualizacja

Karen naciska opcję „Health Records” (dokumentacja medyczna) na ekranie dotykowym i skanuje nowe informacje medyczne pacjenta do jego dokumentacji w wersji elektronicznej.

Dostęp do EMR można uzyskać natychmiast, a dokumenty są aktualizowane nowymi informacjami, co sprawia, że dokumentacja elektroniczna pacjentów jest aktualna i poufna.

Nurse in an office with lots of files on shelves, using a computer

3. Dostosowanie do zmiennych potrzeb

Gdy pacjent prosi o wydruk zaktualizowanej dokumentacji, Karen drukuje ją dla niego.

Doctor with patient, looking up records on a smartphone

4. Dostępność dla całej firmy

A jeśli lekarz rozważa kwestię zmiany recepty pacjenta, może wyciągnąć i przejrzeć zaktualizowaną kartotekę pacjenta.

Technologia ConnectKey w akcji

Man in a business suit using a tablet, with a suitcase behind him. Overlaid with an icon of a printer, smartphone and cloud.

Drukuj z chmury

Zobacz jak Robert pobiera, skanuje, drukuje, udostępnia i tłumaczy dokumenty z urządzenia mobilnego na MFP.

Co-workers writing on a white board

Usprawnienie organizacji pracy

Poświęcaj mniej czasu na zarządzanie dokumentami przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego ConnectKey oraz oprogramowania do zarządzania dokumentami.

Finger typing on the ConnectKey user interface, overlaid with an icon indicating a touchscreen

Korzystaj z aplikacji do wykonywania zadań

Zobacz, w jaki sposób bank zastępuje czasochłonne zadania ręczne niestandardowymi aplikacjami, które przyspieszają procesy.

Technologia ConnectKey

Icon representing a tablet
Icon representing a cycle of printer, smartphone, cloud

Przystosowane do telefonów komórkowych i chmury

Benchmark printer security - padlock icon

Wzorcowe bezpieczeństwo drukarki

Managed Print Services icon showing a stack of papers, phone, and wifi signal

Usługi zarządzania drukiem

Icon representing apps on a smart device

Spersonalizowane aplikacje

Udostępnij