Twórz dokumenty w wersji elektronicznej

W jaki sposób szpital opracował system EMR w celu poprawy opieki nad pacjentem?

Hospital

Wyzwanie

Ten średniej wielkości szpital potrzebował sposobu przekształcenia wszystkich dokumentów w wersji papierowej przekazywanych przez pacjentów na wersję cyfrową, aby przejść na system elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR).

Doctor with tablet

Rozwiązanie

Obecnie szpital skanuje wszystkie dokumenty pacjentów na MFP z obsługą technologii Xerox®  ConnectKey®, aby zapisać je w wersji cyfrowej w centralnej bazie danych wchmurze. Dostęp do EMR można uzyskać natychmiast, a dokumenty są uzupełniane na bieżąco o nowe informacje, co sprawia, że dokumentacja elektroniczna pacjentów jest aktualna i poufna.

W akcji

1. Informacje w gotowości

Po przesunięciu identyfikatora nad MFP z obsługą technologii ConnectKey® w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności, pielęgniarka Karen przegląda folder identyfikacyjny pacjenta.

2. Łatwa aktualizacja

Karen naciska opcję „Health Records” (dokumentacja medyczna) na ekranie dotykowym i skanuje nowe informacje medyczne pacjenta do jego dokumentacji w wersji elektronicznej.

Dostęp do EMR można uzyskać natychmiast, a dokumenty są aktualizowane nowymi informacjami, co sprawia, że dokumentacja elektroniczna pacjentów jest aktualna i poufna

3. Dostosowanie do zmiennych potrzeb

Gdy pacjent prosi o wydruk zaktualizowanej dokumentacji, Karen drukuje ją dla niego.

4. Dostępność dla całej firmy

A jeśli lekarz rozważa kwestię zmiany recepty pacjenta, może wyciągnąć i przejrzeć zaktualizowaną kartotekę pacjenta.

Technologia ConnectKey w akcji

Man with tablet

Drukuj z chmury

Zobacz jak Robert pobiera, skanuje, drukuje, udostępnia i tłumaczy dokumenty z urządzenia mobilnego na MFP.
Dowiedz się więcej

Writing on whiteboard

Usprawnienie obiegu prac

Dowiedz się, w jaki sposób Karen poświęca więcej czasu na zarządzanie firmą, a mniej na zarządzanie dokumentami.
Dowiedz się więcej

Finger on keyboard

Korzystaj z aplikacji do wykonywania zadań

Zobacz, w jaki sposób bank zastępuje czasochłonne zadania ręczne niestandardowymi aplikacjami, które przyspieszają procesy.
Dowiedz się więcej

Technologia ConnectKey

Udostępnij: