Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

A drop of water falling into a pond with leaves

Gebruik van chemicaliën reguleren

Xerox werkt allang aan het minimaliseren van het gebruik van gevaarlijke stoffen in haar producten. Ter ondersteuning van deze doelstelling hanteren wij strikte interne normen en stellen wij eisen aan onze leveranciers m.b.t. het gebruik van chemicaliën in Xerox producten, onderdelen en verbruiksartikelen.

In de EHS 1001 norm (eisen aan leveranciers van Xerox m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid: verboden en te beperken chemicaliën en markering van productonderdelen) staan eisen m.b.t. juridische naleving, verboden/beperkte chemicaliën en markering van productonderdelen voor onderdelen en materialen die in elektronische producten en verpakkingen gebruikt worden. In de EHS 710 norm (m.b.t. verpakkingen) staan de minimale eisen m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid voor verpakkingen van producten, onderdelen of materialen die naar een productiesite, distributiecentrum of klant worden verzonden vanaf de leverancierslocatie of andere Xerox locaties. Alle leveranciers moeten aan deze eisen voldoen om zaken te kunnen doen met Xerox.

Xerox bepaalt ook strikt de chemische bestanddelen van onze verbruiksartikelen (toner en inkt), wat het gebruik van stoffen nog verder beperkt.

Interessante links:

EHS 1001: Conformiteitsformulieren (XLS, 320 KB)

Eisen aan leveranciers: EHS 1001: Verboden/beperkte chemicaliën en markering van productonderdelen (PDF, 575 KB)

Supplier Requirements for Chemicals - EHS701 Summary (PDF, 490 KB)

Eisen aan leveranciers: EHS&S 710: Verpakkingen (PDF, 2.2 MB)

Supplier Packaging Template: EHS710 (XLS, 120 KB)

Richtlijn 2006/66/EG (PDF, 267 KB)

PEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2020 (PDF, 222 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2019 (PDF, 221 KB)

Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS-richtlijn) van de Europese Unie

Alle nieuwe Xerox producten voldoen aan de vereisten van EU-richtlijn 2002/95/EG zoals gewijzigd door 2011/65/EU inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Overzicht van Xerox en RoHS-conformiteit (PDF, 110 KB)

REACH-verordening van de Europese Unie

Verordening 1907/2006/EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) heeft tot doel een raamwerk op te stellen om de impact van chemicaliën op het milieu en de menselijke gezondheid te evalueren, en om te beoordelen of de meest potentieel gevaarlijke van die chemicaliën onderworpen moeten zijn aan autorisatie of een verbod. Xerox verwacht volledig te kunnen voldoen aan alle aspecten van de REACH-verordening wanneer de bepalingen van deze verordening van kracht worden.

Overzicht van Xerox en REACH-conformiteit (PDF, 40 KB)

Delen