Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

buildings landscape in the sun

Energieverbruik verlagen om ons klimaat te beschermen

De branche moet zijn steentje bijdragen om ons klimaat te beschermen. We applaudisseren het toenemende aantal landen en bedrijven dat al ambitieuze doelen voor klimaatactie heeft gesteld. We ondersteunen de sluiting van een klimaatveranderingsovereenkomst in Parijs, die een grote stap vooruit neemt naar een duurzame toekomst met weinig CO2-uitstoot. Vertraagde actie op klimaatverandering zal op economisch en menselijk vlak kostbaar zijn, terwijl een versnelde overgang naar een economie met weinig CO2-uitstoot meerdere voordelen zal opleveren met betrekking tot duurzame economische groei, volksgezondheid, veerkracht bij natuurrampen, en de gezondheid van het wereldwijde milieu. We ondersteunen klimaatactie en -beleid die zijn afgestemd op de doelen van de Parijs-overeenkomst en wereldwijde ontkolingstrajecten die de opwarming van de atmosfeer van de aarde beperken tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus. Het is onze bedoeling om interne initiatieven en externe betrokkenheidsactiviteiten te hebben die zijn afgestemd op de Parijs-overeenkomst. Dit is waarom Xerox een SBTi-geverifieerd (Science Based Targets-initiatief) doel heeft gesteld dat is afgestemd op een 1,5 °C wereld, en meedoet aan de toezegging 'Business Ambition for 1.5°C' van SBTi. Daartoe richten we ons op het verlagen van de CO2-uitstoot in onze activiteiten en waardeketen door het energiegebruik in onze faciliteiten te beperken, in product- en oplossingsontwerpen te investeren om broeikasgasemissies te verminderen, energie-efficiënte oplossingen aan onze klanten te bieden, en digitale transformatie te omarmen om verspreide en hybride medewerkers effectiever te ondersteunen.

Interessante links:

Maak uw kantoor milieuvriendelijk Maak uw printshop milieuvriendelijk ENERGY STAR®en andere ecolabels EPEAT Environmental Information Document Xerox Net Zero 2040 roadmap (PDF) Rapporten over beoordelingen van de milieulevenscyclus van Xerox® producten voor EPEAT

Lagere CO2-emissie

Ons doel is om niet later dan 2040 CO2-neutraal te zijn. Sinds we in 2003 onze eerste doelen stelden, hebben we ons energieverbruik en onze broeikasgasemissies aanzienlijk verminderd.

 • Tussen ons eerste basisjaar 2002 en 2016 hebben we 320 000 ton kooldioxide-equivalent (CO2e) geëlimineerd.

 • In 2016 hebben we ons tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in Scope 1 en Scope 2 tegen 2025 met nog eens 25% te verminderen, wat we eind 2019 al bereikt hadden.

 • Wij richten ons nu op het verminderen van onze Scope 1 en 2 broeikasgasemissies met ten minste 60% tegen 2030 ten opzichte van de basislijn van het bedrijf in 2016, in lijn met de ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelstelling van 1,5°C voor de opwarming van de aarde. Dit betekent dat we onze emissies met 85% zullen hebben verminderd ten opzichte van onze oorspronkelijke 2002-baseline.

 • Voor Scope 3 emissies is het ons doel om ze met 35% te verminderen, wat gelijkstaat aan ruim 300.000 metrische ton minder broeikasgassen. Voor een gedetailleerd overzicht van Scope 3 emissies, zie ons CSR Doelstellingen en Voortgangsoverzicht.

Besparingen met ENERGY STAR®

 • Elke nieuwe generatie Xerox producten biedt meer functionaliteit en verbruikt minder energie. Dit levert onze klanten een kostenbesparing en een lagere CO2-emissie op. In 2020 behaalde 100% van al onze nieuwe in aanmerking komende productintroducties de ENERGY STAR kwalificatie. Bekijk de Xerox® kantoorproducten Bekijk de Xerox® productieproducten

 • Xerox is een charterpartner van het internationale ENERGY STAR-programma en heeft sinds 1994 bijna 500 producten met ENERGY STAR-keurmerk geïntroduceerd.

 • Onze apparatuur met ENERGY STAR-keurmerk die geïnstalleerd is bij onze klanten, levert jaarlijks een besparing op die overeenkomt met de jaarlijkse kosten voor de verlichting van 1 miljoen Amerikaanse huishoudens. Lees meer over ENERGY STAR en andere ecolabelprogramma's van Xerox.

Multifunctionals leveren energiebesparing op

 • De multifunctionals van Xerox® verlagen het energieverbruik door de functies van meerdere producten te combineren in één machine.

 • Een multifunctional verbruikt ongeveer 50% minder energie dan het totale jaarlijkse verbruik van de afzonderlijke producten die een dergelijke machine vervangt.

 • De lichtbronnen in onze producten en onderdelen zijn alleen bedoeld om te worden gebruikt voor beeldvastlegging of beeldprojectie en zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen. Lees meer over een lager energieverbruik met producten en oplossingen van Xerox.

Energiebesparende oplossingen en diensten

Samenwerken om het risico van klimaatverandering te beperken

 • Xerox rapporteert aan CDP, een door investeerders geleid project dat bedrijven aanmoedigt risico's en mogelijkheden van klimaatverandering voor het bedrijf bekend te maken, evenals accounting- en reductiestrategieën voor CO2-emissies. Bekijk onze meest recente indiening in de: Xerox Corporation CDP vragenlijst over klimaatverandering

Gold stars

Xerox ontvangt hoogste eer van ENERGY STAR® programma

Xerox is vereerd de 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year Award te hebben ontvangen. [in het Engels]

Globe with the words "Provider UN Climate Change Conference UK 2021 - In partnership with Italy"

Verenigde Naties en DEFRA e-Alliance werken samen met Xerox om ecologische voetafdrukken te minimaliseren

De VN selecteerde voor de COP26-conferentie Xerox-apparaten die voldoen aan internationaal erkende beveiligings- en duurzaamheidsnormen.

Delen