Naar hoofdinhoud

Site en verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd zijn sinds uw laatste bezoek. Wij, XEROX (België) N.V. ("Xerox"), ook bekend als "The Document Company", hebben deze site gemaakt om u informatie te verschaffen over Xerox, u te informeren over onze producten en diensten en u te helpen bij het gebruik ervan. In de toekomst zullen wij het gebruik van deze website optimaliseren en uiteindelijk de mogelijkheid bieden om online bestellingen te plaatsen.

Contractuele voorwaarden

De contractuele voorwaarden waaronder wij onze producten en diensten aanbieden, zijn uiteenlopend. De standaardcontracten die wij u voorstellen zijn

  • verkoopovereenkomst

  • onderhoudscontract

  • huur-en onderhoudscontract

  • leasingovereenkomst

  • huurcontract

Gelieve er rekening mee te houden dat wij de contractuele voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

Resellers

De meeste van onze producten en diensten worden ook door onze partners op de markt gebracht. Dit zijn onafhankelijke bedrijven die in eigen naam en voor eigen rekening handelen en het merk XEROX in hun activiteiten gebruiken. Deze resellers kunnen ons bedrijf niet binden. Zij oefenen hun activiteit uit onder hun eigen voorwaarden en bepalen hun eigen verkoopprijzen.

Klantentevredenheidscontract

XEROX producten worden verkocht met een klanttevredenheidscontract.

Zolang de door XEROX of een reseller aan u geleverde apparatuur in nieuwe staat, wordt onderhouden door XEROX of een van haar erkende onderaannemers, biedt XEROX de volgende klanttevredenheidsgarantie voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum van levering: Indien u niet tevreden bent over uw apparatuur, zal XEROX deze op verzoek vervangen door identieke apparatuur of met gelijkwaardige eigenschappen.

Intellectuele rechten of auteursrechten ?

XEROX behoudt zich het recht voor om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen die zij bezit op basis van het visuele of digitale materiaal dat op deze site aanwezig is, met inbegrip van maar niet beperkt tot: foto's, tekeningen, video- en geluidsopnamen, grafieken, teksten, software of enige andere weergave.

Privé gebruik

De informatie op deze site is niet bindend voor de onderneming en wordt uitsluitend voor eigen gebruik ter beschikking gesteld van de bezoeker, zonder de mogelijkheid deze commercieel te gebruiken. Geen enkel element van deze site mag door de bezoeker aan derden worden meegedeeld. De site en de structuur ervan mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of overgenomen.

Verantwoordelijkheid

Hoewel deze site met zorg is samengesteld en ontworpen, kunnen wij niet garanderen dat deze site geen fouten of gebreken zal vertonen. Wij kunnen evenmin garanderen dat de hardware en software die voor deze site worden gebruikt, vrij zijn van virussen of andere ongewenste kenmerken. De informatie, instructies en mededelingen op deze site kunnen gebreken vertonen en/of verouderd zijn. Het is mogelijk dat sommige producten en diensten niet meer beschikbaar zijn. Als u fouten opmerkt, laat het ons dan weten. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden of productspecificaties zijn mogelijk en zullen onmiddellijk van kracht worden. Uw bezoek en gebruik van deze site en de resultaten van uw opzoekingen zijn op eigen risico. XEROX is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken of gebruiken van deze site of voor het niet verstrekken van de gevraagde informatie.

Privacy

Wij verwijzen naar onze pagina "Privacybeleid

Delen