Enterprise Content Management

Een nieuwe definitie van efficiëntie

Xerox® DocuShare® is een contentmanagementtool die is ontwikkeld om digitale transformatie in uw organisatie te stimuleren. Of u nu 10 of 100.000 werknemers hebt, het kan u helpen om vandaag al beter te gaan werken als onderdeel van uw digitale transformatieproces.

Enterprise Content Management
Cruciale bedrijfsinformatie gemakkelijk digitaliseren, opslaan en beheren.
Procesautomatisering
Belangrijke werkstromen in het bedrijfsproces automatiseren.
Samenwerken en bestanden delen.
Content in teams beheren. Delen en inspireren.

Werk wordt gemakkelijk gemaakt

DocuShare biedt gemeenschappelijke mogelijkheden in de hele portefeuille met producten en oplossingen, ongeacht of deze lokaal of in de cloud is geïmplementeerd.

female using a laptop and tablet

Eenvoudig en naadloos vastleggen

Gestructureerde en ongestructureerde content kan worden vastgelegd, geïndexeerd en opgeslagen voor gemakkelijker gebruik binnen de organisatie, en bevordert de digitalisering van uw kantoor.

Informatie en naleving beheren

Bedrijfscontent tijdens de hele levenscyclus categoriseren, opslaan, organiseren en beheren.

Beter samenwerken

Communicatie bevorderen door samenwerkingsmogelijkheden op documentniveau, die afdelingen en verspreide teams helpen efficiënter te werken.

Informatie veilig houden

Gevoelige gegevens beschermen en het risico van uw organisatie minimaliseren met toegang op gebruiker- en groepsbasis, controleerbaar tracken en rapporteren, en retentie.

Toegang tot alles, altijd, overal

Krachtige zoekmogelijkheden gebruiken om cruciale bedrijfscontent online en offline te vinden op uw pc, een mobiel apparaat of een multifunctionele printer (MFP).

Transformatie door automatisering

Beweeg niet langer op papiersnelheid. Met de DocuShare®-portefeuille kunt u bedrijfsprocessen in belangrijke afdelingen versnellen en vereenvoudigen met workflow automatisering op een hoger niveau.

Crediteurenadministratie

Beter beheer van facturen met een geautomatiseerd proces.

Crediteurenadministratie

Beter beheer van facturen met oplossingen voor de crediteurenadministratie.

Oplossingen voor de crediteurenadministratie stroomlijnen factuurverwerking en betalingen, versnellen goedkeuringen, en kunnen de verwerkingstijd van dagen of weken tot minuten verkorten.

 • Gemakkelijk facturen en CA-documenten uploaden uit meerdere bronnen - MFP's, scanners, fax, e-mail, pc en intelligente capture oplossingen
 • Gegevens extraheren met gebruik van Optical Character Recognition (OCR) en documenten in een dynamische aanwijzen-en-klikken viewer indexeren.
 • Verwerking en goedkeuring van facturen coördineren met intuïtieve, mobielvriendelijke webinterfaces
 • Verbinding met ERP en financiële applicaties maken om facturen te valideren, en ze vanuit deze systemen gemakkelijk toegankelijk te maken
 • Facturen gemakkelijk bekijken en controleren met connectors met ERP en financiële applicaties
 • Naleving vereenvoudigen met rapportagetools en goedkeuringsgeschiedenis, 24/7 beschikbaar online
 • Voltooide documenten in de beveiligde, doorzoekbare bewaarplaats archiveren.
Beleidsbeheer

Efficiënt en conform beheer van organisatiebeleid.

Beleidsbeheer

Automatiseer uw benadering van organisatiebeleid.

Zorg voor consistentie in uw dagelijkse activiteiten door elke stap van het creëren en beheren van beleid eenvoudig en veilig te maken en gemakkelijk om te delen.

 • Beleid en handleidingen op één locatie creëren, updaten, herzien, goedkeuren en bevestigen
 • De tijdige herziening van beleid automatiseren, zodat de juiste versie altijd beschikbaar is.
 • Herzieningen en updates versnellen met geautomatiseerde workflows en waarschuwingen
 • Toegang persoonlijk maken naar functie en gemakkelijk nuttige content met anderen delen
 • Real-time rapportage en analyse vanaf de dashboard-viewer monitoren
 • Organisatiebeleid in één beveiligde, gecentraliseerde bewaarplaats organiseren en opslaan
 • Documenten snel zoeken en vinden op het moment dat het nodig is
 • Documenten onderweg gebruiken op uw smartphone of tablet
Contractbeheer

De manier waarop u contracten beheert centraliseren en stroomlijnen.

Contractbeheer

De manier waarop u contracten behandelt standaardiseren en stroomlijnen.

Centraliseer al uw bedrijfs-, leveranciers- en klantencontracten om ze snel te kunnen vinden en naleving te verbeteren, maak samenwerking mogelijk en automatiseer processen zodat efficiënter wordt gewerkt.

 • Contracten op één locatie opvragen, opstellen, herzien, onderhandelen, goedkeuren, opslaan, verlengen en archiveren
 • Samenwerken aan contractbewerking en -herziening met markeerfuncties in een viewer
 • Contracten in elke fase van hun levenscyclus volgen en beheren
 • Goedkeuringen versnellen met geautomatiseerde routering naar de noodzakelijke partijen
 • Snel voor juridische goedkeuring aftekenen met een digitale handtekening
 • Contracten gemakkelijk opzoeken en bekijken met gebruik van metadata en sleutelwoorden
 • Nuttige, geautomatiseerde waarschuwingen voor aanstaande contractverlengingen ontvangen
 • Externe partijen de mogelijkheid geven om aan contracten samen te werken
 • Contracten naar de oplossing scannen met gebruik van Optical Character Recognition (OCR) om ze vindbaar te maken

Industrieën

Casestudy‘s