Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Technician in goggles and mask working on delicate equipment

Verzekeren van gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, werkplekken en klanten zijn voor ons van het grootste belang.

Samenvatting van MVO-doelen en -voortgang

Veiligheid van Xerox producten

Veiligheid is altijd de hoeksteen van ons werk in productontwikkeling geweest.

Veiligheid van Xerox medewerkers

Wij leggen ons erop toe een veilige werkomgeving voor onze medewerkers te handhaven.

  • We streven naar een doel van nul verwondingen op de werkplek en hebben elk jaar steeds minder frequente en ernstige verwondingen dankzij meer veiligheidsbewustzijn en communicatie aan onze medewerkers en doelgerichte veiligheidsbeheerprocessen in onze managementteams.

  • Xerox past strenge blootstellingslimieten toe op wereldwijde productie-, onderzoeks- en serviceactiviteiten om de blootstelling van medewerkers aan chemicaliën, lawaai en straling zoveel mogelijk te beperken.

  • Ons programma voor voorbereiding en reactie op noodgevallen helpt de gezondheid en veiligheid van Xerox medewerkers, hun gemeenschappen en het milieu te beschermen. Alle wereldwijde Xerox activiteiten ontwikkelen gedocumenteerde plannen voor het reageren op branden, vrijgekomen chemicaliën, natuurrampen en andere potentiële incidenten. Meer informatie over Xerox veiligheid op de werkplek

Delen