Xerox® ElemX 3D - מדפסת תלת־ממד מתכת נוזלית

Introducing the Xerox® ElemX™ Liquid Metal Printer

מהם המרכיבים של שרשרת אספקה חסונה?

Aerial view of a shipyard with shipping containers

חוסן תפעולי הוא המפתח

כושר הסתגלות וגמישות הם כלים חיוניים בהתמודדות עם השינויים המהירים והתכופים בשוק. החוסן התפעולי המושג באמצעות ייצור מתווסף יחזק את התשתית העסקית ויאפשר לעסק שלך להמשיך ולהתאושש ללא קשר למה שמתרחש מסביב בעולם.

יכולות ייצור זריז

היכולת של עסק לייצר לפי הצורך את החלקים שהוא צריך מקטינה את עלויות החזקת המלאי והשילוח. הדפסה תלת־ממדית מאפשרת לייצור חלקים במהירות ולפי דרישה ומחזקת את שרשרת האספקה בכך שהיא מאפשרת להגיב באופן יזום לתנודתיות בשוק ולהקטין את הפגיעה בשל שיבושים בשרשרת האספקה. כמו כן, ייצור מתווסף תורם לקיימות של שרשרת האספקה על ידי הקטנת טביעת הרגל הפחמנית לעומת שיטות ייצור מסורתיות.

Close up of a liquid metal printer

Liquid metal printed "X"s

פתרונות ההדפסה התלת־ממדית Elem לענף הייצור

ElemX, טכנולוגיית ההדפסה הקניינית במתכנת נוזלית של Xerox, היא הקלה ביותר בשוק להטמעה ולשימוש. השימוש בתיל מתכת במקום באבקות מקטין את עלויות התאמת פסי הייצור ואת הקושי של ניהול מצאי האבקות המסוכנות והרעילות. טכנולוגיית ElemX מאפשרת לייצר חלקים באיכות מסחרית תוך הקטנת העלות הכוללת לבעלות לעומת טכנולוגיות מתחרות.

כדי לספק את חוויית הלקוח הטובה ביותר, הקימה Xerox רשת מרכזי שירות עולמית על מנת ללוות ולעזור ליצרנים בכל רחבי העולם.

 

משאבים שימושיים ומידע נוסף בנושא טכנולגיית ElemX

Smartphone showing Xerox 3D printing resources

לקבלת מידע נוסף על מדפסת ElemX, כולל מפרט, גיליונות הרכב חומרים, מדריכים והוראות בטיחות. מדפסת התלת־ממד במתכת נוזלית ElemX משתמשת בתיל אלומיניום רגיל שאפשר להשיג בכל מקום לייצור חלקים באיכות מסחרית ומוזילה את עלויות הייצור לעומת תהליכי ייצור מסורתיים. אפשר להעזר במחשבון העלויות שלנו כדי להשוות את עלויות הייצור של חלקים שונים באמצעות טכנולוגיית ElemX לעומת טכנולוגיות מתחרות. מחשבון העלויות פותח בשותפות עם AMPOWER, חברת ייעוץ בלתי־תלויה המתמחה בשוק ההדפסה התלת־ממדית. [זמין רק באנגלית]

מעבר אל דף המשאבים השימושים והמידע

 

הפיכת שרשרת האספקה לחסונה

תובנות של מומחים

ההדפסה התלת־ממדית של Xerox בחדשות