Siirry pääsisältöönTarkastele esteettömyysilmoitustamme napsauttamalla tätä tai ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää esteettömyydestä.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xeroxin Environment, Health, Safety, and Sustainability -organisaation hallinnointi ja toimintasäännöstö

Xeroxin Environment, Health, Safety, and Sustainability (EHS&S) -organisaatio varmistaa, että koko yhtiö noudattaa Xeroxin ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävän kehityksen toimintasäännöstöä. Tämän saavuttamiseksi käyttämämme hallinnointimalli sisältää selkeästi määritetyt päämäärät, yhden maailmanlaajuisten standardien sarjan sekä tarkastusprosessin, joka varmistaa näiden vaatimusten noudattamisen. Vuonna 1991 käyttöön otettu EHS&S-hallinnointimme ja -toimintasäännöstömme muodostaa ympäristöjohtamisohjelmamme perustan.

Integroimme EHS&S-toimintasäännöstömme yrityksemme liiketoimintasuunnitelmiin, päätöksentekoon, tulosten seurantaan ja hallinnointiprosesseihin varmistaaksemme, että asetamme kunnianhimoiset tavoitteet, toimimme tehokkaasti niiden saavuttamiseksi ja parannamme niitä jatkuvasti. Vastuu EHS&S-hallintaprosessista on ylimmän johdoin harteilla. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu ymmärtää ja tukea EHS&S-toimintasäännöstöämme, osallistua aktiivisesti koulutusohjelmiin ja auttaa meitä saavuttamaan ympäristö- ja turvallisuustavoitteemme.

Xeroxin EHS&S-toimintasäännöstö:

Xerox Corporationin toimintasäännöstö määrittelee, että:

 • Noudatamme soveltuvia ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslakeja, -sääntöjä ja -asetuksia sekä Xeroxin normeja.

 • Ryhdymme asianmukaisiin toimiin ympäristön sekä työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja naapureidemme terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen hyväksymättömältä riskiltä.

 • Ryhdymme asianmukaisiin toimiin työpaikalla saatujen vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi; tarjoamme työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön.

 • Suorita due diligence -arviointi ennakoivasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutusten tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja vähentämiseksi ennen uuden toiminnan tai hankkeen aloittamista, mukaan lukien tuotteiden/palvelujen suunnittelu ja hankkiminen sekä yritysostojen ja fuusioiden tekeminen.

 • Ryhdymme asianmukaisiin toimiin poistaaksemme hyväksymättömät riskit laitoksista, tuotteista, palveluista ja prosesseista.

 • Pyrimme ympäristönhallintajärjestelmiemme jatkuvaan parantamiseen priorisoimalla, asettamalla tavoitteita sekä toteuttamalla prosesseja, joilla suojellaan vettä ja muita luonnonresursseja, säilytetään luonnon monimuotoisuus ja estetään metsien tuhoutuminen, poistetaan myrkyllisten ja haitallisten aineiden käyttö, ehkäistään saasteita ja otetaan talteen tuotteita ja materiaaleja uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

 • Saavutamme nollanettotason kasvihuonekaasupäästöissä.

 • Pyrimme turvallisuudenhallintajärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen priorisoimalla, asettamalla tavoitteita sekä toteuttamalla prosesseja ja ennaltaehkäiseviä ohjelmia vammojen, sairauden, kuoleman ja omaisuuden menetyksen riskin vähentämiseksi.

 • Osoitamme johtajuutta ja innovaatiota ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi vähentämällä toimintojemme, jakelumme/logistiikkamme, tuotteidemme ja palvelujemme hiilijalanjälkeä.

 • Autamme työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia ja kumppaneita tunnistamaan omien työtoimintojensa vaikutukset ympäristöön sekä tehtävänsä ja vastuunsa pyrkiä kestävämpiin työkäytäntöihin.

 • Vaadimme, että toimittajamme ja urakoitsijamme noudattavat soveltuvia ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslakeja, -sääntöjä ja -asetuksia sekä Xeroxin normeja.

Allekirjoitettu EHS&S-toimintasäännöstö (PDF)

Lisätietoja Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability -organisaatiosta ja edistyksestämme sitoumuksiemme täyttämisessä, on yrityksemme yhteiskuntavastuun raportin Ympäristö-kohdassa ja Työpaikan kehitys -kohdassa.

Jaa