Xeroxin Environment, Health, Safety, and Sustainability -organisaation hallinnointi ja toimintasäännöstö

Xeroxin Environment, Health, Safety, and Sustainability (EHS&S) -organisaatio varmistaa, että koko yhtiö noudattaa Xeroxin ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävän kehityksen toimintasäännöstöä. Tämän saavuttamiseksi käyttämämme hallinnointimalli sisältää selkeästi määritetyt päämäärät, yhden maailmanlaajuisten standardien sarjan sekä tarkastusprosessin, joka varmistaa näiden vaatimusten noudattamisen. Vuonna 1991 käyttöön otettu EHS&S-hallinnointimme ja -toimintasäännöstömme muodostaa ympäristöjohtamisohjelmamme perustan.

Xeroxin EHS&S-toimintasäännöstö:

Xerox Corporationin toimintasäännöstö määrittelee, että:

  • noudatamme soveltuvia ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslakeja, -sääntöjä ja -säännöksiä sekä Xeroxin normeja;
  • ryhdymme asianmukaisiin toimiin ympäristön sekä työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja naapureidemme terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen hyväksymättömältä riskiltä;
  • ryhdymme asianmukaisiin toimiin työpaikalla saatujen vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi; tarjoamme työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön;
  • arvioimme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset ennen uuden toiminnan tai projektin aloittamista;
  • käsitämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa ja hankinnassa;
  • poistamme hyväksymättömät riskit laitoksista, tuotteista, palveluista ja prosesseista;
  • pyrimme säästämään luonnonvaroja jatkuvasti paremmin, poistamaan myrkyllisten ja haitallisten aineiden käytön; ehkäisemään saasteita; takaamaan talteenoton, uudelleenkäytön ja kierrätyksen; ja
  • vaadimme, että toimittajamme noudattavat soveltuvia ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslakeja, -sääntöjä ja -säännöksiä sekä Xeroxin normeja.

Allekirjoitettu EHS&S-toimintasäännöstö (PDF, 18 kt)

Lisätietoja Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability -organisaation hallinnoinnista ja edistyksestämme sitoumuksiemme täyttämisessä, on globaalia kansalaisuutta koskevassa Environment, Health, Safety, and Sustainability Governance organisaation hallinnoinnin Xerox-raportissa.