Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen

Työntekijöidemme ja asiakkaittemme terveys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tärkein voimavaramme on henkilöstömme. Menestyksemme perustuu sille, että pystymme luomaan heille erinomaiset työolosuhteet. Me tuemme terveys-, turvallisuus- ja hyvinvointiohjelmia ja tähtäämme siihen, että työtapaturmien määrä olisi nolla. Lisäksi ohjelmat hätätilanteisiin valmistaumisesta ja niihin reagoimisesta auttavat suojaamaan työntekijöitämme ja ympäröiviä yhteisöjä. 

Xeroxin tuotekehitys on turvallisuuden tiennäyttäjä omalla alallaan. Xeroxin digitaalisten järjestelmien tekniikka varmistaa, että niiden käyttö on turvallista ja tehokasta. Xerox rohkaisee asiakkaita tutustumaan tuoteturvallisuustietoihin ja Xerox-laitteiden ympäristöprofiiliin tarjoamalla heille pääsyn tuotteita ja materiaaleja koskevaan laajaan turvallisuustietokantaan.

Linkkejä:

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) ›
Tuoteturvallisuustiedote ›
Tietoa Xeroxin työpaikkojen turvallisuudesta ›

Xerox-tuotteiden turvallisuus

Nolla työtapaturmaa -ohjelma

  • Kymmenisen vuotta sitten Xerox tehosti terveys- ja turvallisuusohjelmiaan saavuttaakseen työtapaturmien määrässä optimitason: nolla
  • Sen jälkeen kirjattuja tapahtumia (Total Recordable Incident, TRI) ja poissaolopäiviä (Days Away From Work, DAFW) koskevat luvut ovat laskeneet alle puoleen. Tästä menestyksestä huolimatta tavoitteenamme säilyy 5 %:n vuosittainen parannus tapaturmalukuihin.
  • Xerox on asettanut tiukat altistumisrajat tuotanto-, tutkimus- ja huoltotoiminnoille maailmanlaajuisesti suojatakseen työntekijöitään vaarallisesta altistumisesta kemikaaleille, melulle ja säteilylle.

Valmistautuminen hätätilanteiden varalle

  • Xeroxin ohjelmat hätätilanteisiin valmistautumisesta ja niihin reagoimisesta auttavat suojaamaan työntekijöitämme, ympäröiviä yhteisöjä ja ympäristöä.
  • Kaikilla Xeroxin työpaikoilla ympäri maailmaa on voimassa dokumentoidut suunnitelmat tulipalojen, kemiallisten päästöjen, luonnonkatastrofien ja muiden mahdollisten tapahtumien varalta.