Puhtaan ilman ja veden suojeleminen

Xerox on kantanut oman kortensa kekoon tekemällä pitkäjänteistä työtä eliminoidakseen hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet toimitusketjustaan. Sovellamme tiukkoja sisäisiä standardeja puhtaan tuotannon varmistamiseen, ja käytämme muunnettuja tai korvaavia prosesseja, jotka vähentävät merkittävästi myrkkyjen ja raskasmetallien käyttöä. Tuotteemme ovat turvallisia käyttää ja ne voidaan hävittää vastuullisesti. Näin voimme säilyttää puhtaan ilman ja veden.

Linkkejä:

Kemikaalien käytön hallinta (RoHS ja REACH)
Xerox: terveys ja turvallisuus
Tietoja Xerox-väriaineista (PDF)

Myrkyllisten aineiden eliminoiminen toimitusketjusta

  • Toimittajiemme on noudatettava Xeroxin tuotteiden kemikaalisisällölle asettamia tiukkoja normeja. Xerox one Responsible Business Alliance (RBA) jäsen. Tämä yhteistyöelin on kehittänyt standardeihin perustuvan tavan valvoa toimittajien vaatimustenmukaisuutta useilla sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueilla, mukaan lukien työ-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötoimet.
  • Lue lisää siitä, miten pyrimme eliminoimaan myrkylliset aineet toimitusketjustamme Kemikaalien käytön hallinta sivulta.

Kemikaalien käytön kontrollointi Xeroxin toiminnoissa ja tuotesuunnittelussa

  • Olemme vähentäneet tuotantoteollisuuden päästöjä ilmaan huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana ja pyrimme tekemään vieläkin enemmän. Lue lisää siitä, kuinka hallitsemme ympäristövaikutuksia.
  • Tuotteidemme suunnittelussa otamme huomioon niiden melu- ja kemikaalipäästöjen tiukan hallinnan. Nykyisten tuotteidemme kemikaalipäästötasot ovat huomattavasti alle ohjearvojen. Lue lisää Xerox-tuotteiden turvallisuudesta (PDF).
  • Xerox-väriaineet eivät ole myrkyllisiä eivätkä ongelmajätettä. Lue lisää Xerox-väriaineista (PDF).
  • Xeroxin toiminnoissa käytettävä vesi hankitaan paikallisilta kunnan toimittajilta, jotka johtavat vettä järvistä, joista ja muista pintavesistä. Kaiken veden laatu testataan tarpeen mukaan kunkin toimipisteen vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi. Tuotantolaitosten poistovettä valvotaan paikallisten jäteveden ohjearvojen vaatimustenmukaisuuden validoimiseksi. Vesi johdetaan kunnan vedenkäsittelylaitoksiin.
  • Pyrimme myös suojelemaan maapalloa kierrättämällä vettä. Vuoden 2016 puolivälissä tehtaallamme Wilsonvillessa, Oregonissa käynnistetty ohjelma käyttää toimipisteen jäähdytystornien käänteisosmoosijätevettä. Vuonna 2017 yli 300 000 gallonaa (1,14 miljoonaa litraa) jätevettä käytettiin uudelleen toimipisteen jäähdytystorneissa.
  • Vuonna 2017 saavutimme tavoitteemme vedenkulutuksen vähentämisestä 35 prosentilla (vuoden 2010 lähtötilanteeseen verrattuna), vuosia ennen tavoitevuottamme 2020. Vuotuinen vedenkulutuksemme laski 46 prosenttia kierrätysaloitteiden ja tuotannon vähenemisen seurauksena.

Share: