Puhtaan ilman ja veden suojeleminen

Xerox on kantanut oman kortensa kekoon tekemällä pitkäjänteistä työtä eliminoidakseen hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet toimitusketjustaan. Sovellamme tiukkoja sisäisiä standardeja puhtaan tuotannon varmistamiseen, ja käytämme muunnettuja tai korvaavia prosesseja, jotka vähentävät merkittävästi myrkkyjen ja raskasmetallien käyttöä. Tuotteemme ovat turvallisia käyttää ja ne voidaan hävittää vastuullisesti. Näin voimme säilyttää puhtaan ilman ja veden.

Linkkejä:

Kemikaalien käytön hallinta (RoHS ja REACH)
Xerox: terveys ja turvallisuus
Tietoja Xerox-väriaineista (PDF)

Myrkyllisten aineiden eliminoiminen toimitusketjusta

  • Toimittajiemme on noudatettava Xeroxin tuotteiden kemikaalisisällölle asettamia tiukkoja normeja. Xerox one EICC:n (Electronic Industry Citizenship Coalition) jäsen. Tämä yhteistyöelin on kehittänyt standardeihin perustuvan tavan valvoa toimittajien vaatimustenmukaisuutta useilla sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueilla, mukaan lukien työ-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötoimet.
  • Lue lisää siitä, miten pyrimme eliminoimaan myrkylliset aineet toimitusketjustamme Kemikaalien käytön hallinta sivulta.

Kemikaalien käytön kontrollointi Xeroxin toiminnoissa ja tuotesuunnittelussa

  • Xeroxin tuotantotoiminnot ovat vähentäneet hiukkas- ja myrkkypäästöjä 94 prosentilla vuodesta 1991 lähtien. Lue lisää siitä, miten hallitsemme ympäristötoimiamme.
  • Tuotteidemme suunnittelussa otamme huomioon niiden melu- ja kemikaalipäästöjen tiukan hallinnan. Nykyisten tuotteidemme kemikaalipäästötasot ovat huomattavasti alle ohjearvojen. Lue lisää Xerox-tuotteiden turvallisuudesta (PDF).
  • Xerox-väriaineet eivät ole myrkyllisiä eivätkä ongelmajätettä. Lue lisää Xerox-väriaineista (PDF).
  • Xeroxin toiminnoissa käytettävä vesi hankitaan paikallisilta kunnan toimittajilta, jotka johtavat vettä järvistä, joista ja muista pintavesistä. Kaiken veden laatu testataan tarpeen mukaan kunkin toimipisteen vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi. Tuotantolaitosten poistovettä valvotaan paikallisten jätevesirajojen vaatimustenmukaisuuden validoimiseksi. Vesi poistetaan kunnan vedenkäsittelylaitoksiin.
  • Vuonna 2015 käynnistetään pilottiohjelma, jolla evaluoidaan toissijaiseen tarkoitukseen aiotun käänteisosmoosijäteveden käyttöön suunniteltu teknologia. Vettä käytetään toimipisteen jäähdytystornien syöttövetenä. Nykyisellään vesi johdetaan viemäriin ja lopulta julkiseen vedenkäsittelylaitokseen (POTW). Ennusteet osoittavat viiden (5) prosentin vesisäästöt vuodessa hankitusta vedestä. Jos pilottiohjelma onnistuu, teknologia evaluoidaan mahdollista replikaatiota varten muissa Xeroxin toimipisteissä.