Ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kestävä kehitys

Energian säästäminen ja ilmastonuojelu ovat sekä vastuumme että lupauksemme.

Xeroxilla kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana liiketoimintaamme. Olemme jakaneet ympäristö-, terveys- ja turvallisuustavoitteemme viiteen avainalueeseen, jotta voisimme vaikuttaa kestävään kehitykseen kaikissa arvoketjumme vaiheissa maailmanlaajuisesti. Me pyrimme yhdessä toimittajiemme, asiakkaittemme ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpitämään kaikkein korkeimpia standardeja ja näin suojelemaan ympäristöämme ja työntekijöittemme ja yhteisöjemme terveyttä ja turvallisuutta.

Down arrow