Pienemmällä energiankulutuksella suojelemme ilmastoamme

Teollisuuden on omalta osaltaan suojeltava ilmastoa pienentämällä omaa hiilijalanjälkeään. Me teemme sen säästämällä energiaa kaikissa tuotantolaitoksissamme, suunnittelemalla energiatehokkaita tuotteita, jotka tuottavat vähemmän kasvihuonepäästöjä, sekä tarjoamalla asiakkaillemme digitaalisia monitoimitulostimia ja energiasäästäviä ratkaisuja.

Linkkejä:
Luo kestävämpi toimisto ›
Luo kestävämpi ympäristö painotaloon ›
ENERGY STAR® ja muita eko-ohjelmia ›
EPEAT Environmental Information Document ›

Hiilijalanjäljen pienentäminen

  • Vuonna 2003 lupasimme julkisesti vähentää (GHG)-päästöjä – hiilijalanjälkeämme – osallistumalla Yhdysvaltain ympäristöviraston EPA:n ilmastojohtajaohjelmaan ja käynnistämällä 10-vuotisen sisäisen aloitteen Energy Challenge 2012 GHG-päästöjen vähentämiseksi yrityksen kaikissa toiminnoissa 10 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.
  • Ohjelman päättyessä olimme onnistuneet vähentämään päästöjämme 42 prosenttia eli 210 000 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja (CO2e) ja energiankulutustamme 31 prosenttia. Energy Challenge 2012 käsitti myös teknologialiiketoiminnan ajoneuvokannan ja tilat (sekä Xerox-palvelut, jos ne sijaitsivat samassa paikassa).
  • Yhtiömme uusi tavoite, joka koskee kaikkia liiketoimintamme alueita, on vähentää energiankulutustamme 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2012 lähtötilanteesta. Vuonna 2014 vähensimme energiankulutustamme 11 prosenttia ja päästöjämme 15 prosenttia.
    2018 Kolmannen osapuolen suorittama kasvihuonekaasujen todentaminen

ENERGY STAR® -säästöt

  • Xerox on kansainvälisen ENERGY STAR -ohjelman yhteistyökumppani ja on tuonut markkinoille lähes 500 ENERGY STAR -kelpoista tuotetta vuodesta 1994 lähtien.
  • Asiakkaille asennettujen ENERGY STAR -laitteiden vuosittaisilla säästöillä voitaisiin valaista miljoona amerikkalaista kotia. Lue lisää ENERGY STAR -ohjelmasta ja muista Xeroxin eko-ohjelmista

Monitoimitulostimet säästävät energiaa

Energiaa säästävät ratkaisut ja palvelut

Yhteistyössä ilmastonmuutoksen kimppuun

  • Xerox raportoi CDP:lle, sijoittajien johtamalle projektille, joka kannustaa yrityksiä raportoimaan riskit ja tilaisuudet, joita ilmastonmuutos aiheuttaa liiketoiminnalle, sekä kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja vähennysstrategiat.
  • Vuonna 2018 Xerox sai arvosanan A CDP:n S&P 500 -ilmastoraportissa.

Share: