Tworzenie ekologicznego punktu usługowego

Prawdziwym sprawdzianem naszego zaangażowania w troskę o ochronę środowiska jest sposób, w jaki pomagamy w urzeczywistnieniu ekologicznego drukowania. Możliwość zredukowania przez klientów ilości emisji związków węgla, uczestnictwa w większej liczbie przetargów i poszerzeniu działalności dzięki zrównoważonemu rozwojowi zakładu oznacza wygraną wszystkich zainteresowanych.
Na ile ekologiczny jest Twój punkt usługowy? (PDF)
Plakat: Dziesięć wskazówek dotyczących ekologicznego punktu usługowego (PDF)

Dziesięć kroków do ekologicznego punktu usługowego
 1. Zrozum wpływ na środowisko i ustal cele prowadzące do jego zmniejszenia zanieczyszczenia. Wprowadź system zarządzania ochroną środowiska, korzystaj z produktów charakteryzujących się mniejszą emisją i używaj nietoksycznych tonerów oraz tuszy pochodzenia roślinnego.
  Fakty dotyczące tonera Xerox (PDF)

 2. Zastosuj drukowanie na żądanie. Twórz dokumenty tylko wtedy, gdy musisz zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej i zmniejsz tym sposobem ilość odpadów aż o 30%.


 3. Korzystaj z najnowszych rozwiązań dotyczących przepływu zadań. Używaj oprogramowania Xerox FreeFlow™, aby zautomatyzować procesy ręczne, zarządzać całością drukowania w punkcie i otrzymywać prace i zlecenia przez Internet.
  Rozwiązania Xerox FreeFlow do obsługi cyfrowego przepływu pracy

 4. Maksymalnie wykorzystaj każdy arkusz. Drukuj jak najwięcej obrazów na arkuszu papieru, wykonuj wydruki i kopie dwustronne w biurze oraz używaj funkcji skanowania do poczty e-mail zamiast faksowania.


 5. Dokonuj zmian w dokumencie w komputerze. Dostarczaj klientom programowe egzemplarze próbne za pośrednictwem poczty e-mail lub Internetu, aby zmniejszyć zużycie papieru, zaoszczędzić na opłatach telefonicznych i pocztowych, zmniejszyć wpływ na środowisko związany z wysyłaniem papieru transportem powietrznym lub naziemnym, a także aby skrócić terminy.


 6. Dowiedz się, skąd pochodzi używany przez Ciebie papier, a także oddawaj papier do recyklingu. Wyszukaj przyjazne dla środowiska papiery, takie jak papier z certyfikatem FSC, papier zawierający materiał wtórnie przetworzony lub papier biznesowy Xerox o wysokiej wydajności, do produkcji którego zużywa się o połowę mniej drzew niż w przypadku konwencjonalnego papieru. Zamontuj w punkcie pojemniki na papier i nieużywane wydruki do recyklingu lub ponownego użycia.

 7. Zmniejsz ilość zużywanej energii. Dokonaj wymiany sprzętu na bardziej efektywny, wyłączaj urządzenia, gdy nie są używane i zastąp samodzielne urządzenia biurowe urządzeniami wielofunkcyjnymi, które zużywają nawet o połowę mniej energii.
  Sprzęt produkcyjny Xerox
  Biurowe drukarki wielofunkcyjne Xerox

 8. Stosuj dobre praktyki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania. Oddawaj wkłady i butelki toneru do recyklingu, zmniejszaj zużycie substancji niebezpiecznych i wybieraj opakowania zdatne do ponownego użycia lub recyklingu.
  Oddawaj materiały eksploatacyjne Xerox do recyklingu

 9. Poszukaj sprzętu zaprojektowanego pod kątem regeneracji lub recyklingu. Urządzenia Xerox są zaprojektowane z myślą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu.
  Projektowanie produktów do ponownego użycia

 10. Upewnij się, że współpracujesz z dostawcami traktującymi poważnie odpowiedzialność względem środowiska. Spytaj dostawców, co robią, by zmniejszyć swój wpływ na środowisko.