Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
Closeup of a red microprocessor

Oprogramowanie do automatyzacji procesów Xerox® FreeFlow®

Przestań marnować potencjał na czynności manualne. Usprawnij swoje procesy dzięki automatyzacji.

Więcej zleceń niskonakładowych. Więcej zaawansowanych zastosowań. Większa potrzeba rozwoju i wzrostu.

To zjawisko znane w całej branży, które już nie zniknie. Z jednej strony, każdy chce mieć więcej zleceń. Z drugiej strony, więcej zleceń oznacza o wiele więcej czynności manualnych, z których każda wymaga czasu, generuje koszty i nie stwarza pola do istotnych ulepszeń. Wystarczy spojrzeć:

Money icon showing bills with the number 100

3 USD na każdy 1 USD

Na każdego 1 dolara wydanego na druk przypadają 3 dolary na inne koszty poza drukiem1

Automatyzacja procesów eliminuje marnotrawstwo czasu i środków, a pracownicy mogą się zajmować bardziej produktywnymi zadaniami.

Ikona przedstawiająca zegar

6 h

Przeciętny czas zajmowany przez rutynowe czynności związane z przygotowaniem zadania do druku2

Dzięki automatyzacji procesów manualne, rutynowe zadania przejmuje autopilot, pomagając lepiej wykorzystać każdą minutę.

Ikona stosu kartek

3–11%

Przeciętne marnotrawstwo podczas drukowania wynikające z nieprawidłowych danych lub niewłaściwego przygotowania pliku klienta2

Automatyzacja procesów radykalnie obniża poziom marnotrawstwa, co przekłada się na wzrost zysków.

1 The True Cost of Business Communications, Keypoint- Intelligence InfoTrends 2 North American and European Software Investment Outlook: 2019, Keypoint Intelligence InfoTrends

Zautomatyzuj swoją drogę do zysków z oprogramowaniem Xerox® FreeFlow®.

Eliminowanie manualnych czynności i konsekwentne przechodzenie na procesy elektroniczne przekłada się na więcej czasu, więcej możliwości i większe zyski — nawet w przypadku ograniczenia liczebności lub obniżenia kompetencji personelu.

Oprogramowanie FreeFlow to zestaw modułowych rozwiązań, które pomagają przyspieszyć realizację zleceń dowolnego typu i dowolnej wielkości. Cokolwiek jest czynnikiem stanowiącym o rozwoju firmy, czy będzie to zestaw aplikacji, druk z użyciem zmiennych, czy druk złożonych dokumentów, zawsze można liczyć na skuteczne rozwiązanie FreeFlow.

Co się dzieje, gdy popyt przerasta możliwości przerobowe zespołu?

Xerox FreeFlow "Sweet Suite" of Software Solutions YouTube Wideo

Oprogramowanie Xerox® FreeFlow® Core wykorzystuje inteligentną automatykę opartą na regułach do zautomatyzowania manualnych zadań przygotowania druku, finalizacji i trasowania zadań. Za jego pomocą można automatyzować procesy drukarek i systemów drukujących Xerox® oraz innych producentów.

 • Eliminacja nieefektywnych operacji i marnotrawstwa

 • Skuteczne realizowanie zadań w krótszym czasie i z większym zyskiem

 • Konsekwentne wywiązywanie się z rygorystycznych umów o poziomie usług

Arkusz z wieloma kuponami

Automatyczne przygotowywanie zadań do druku, w tym gromadzenie i nakładanie różnych zadań na jednym arkuszu.


Dłonie trzymające złożoną broszurę na drewnianym stole

Uproszczenie procesu łączenia źródła cyfrowego i skanu w pojedynczym zadaniu.

Oprogramowanie Xerox® FreeFlow® Makeready upraszcza i przyspiesza digitalizację, edycję i przygotowanie dokumentów do druku lub dystrybucji w formacie cyfrowym. Jest to szczególnie pomocne w przypadku zastosowań, które wymagają łączenia źródeł elektronicznych i skanów w jednym zadaniu.

 • Proste łączenie dokumentów papierowych i elektronicznych

 • Dodawanie, usuwanie, przenoszenie i obracanie stron

 • Dodawanie kart i adnotacji do kart, w tym automatyczne tworzenie kart za pomocą zakładek już osadzonych w dokumencie PDF


Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite maksymalizuje skuteczność drukowania z użyciem zmiennych za pomocą ultraszybkich i ultrawydajnych narzędzi do projektowania i składu dla drukarek oraz systemów drukujących Xerox® i innych producentów.

 • Kompleksowa realizacja wszystkich potrzeb w zakresie zmiennych danych (VI)

 • Łatwe tworzenie złożonych, kolorowych i bogatych w grafikę dokumentów na żądanie — niezależnie od sposobu realizacji.

 • Dodawanie zabezpieczeń i elementów graficznych za pomocą funkcji Specjalne przetwarzanie obrazów Xerox

Etykieta wydrukowana za pomocą specjalizowanych czcionek. Wstawka z przybliżeniem mikrotekstu.

Przyspieszenie procesów z użyciem zmiennych i specjalnego przetwarzania obrazów.


Monitor z oprogramowaniem FreeFlow Vision

Bieżący dostęp do zasadniczych danych na temat wydajności parku urządzeń z dowolnego miejsca sieci.

Oprogramowanie Xerox® FreeFlow® Vision zapewnia operatorom drukarek efektywny wgląd w wydajność parku urządzeń na żywo. Narzędzie to automatyzuje monitorowanie, pomiar i kontrolowanie wydajności, zapewniając praktyczne informacje służące transformacji i optymalizacji wydajności i wskaźnika ogólnej efektywności wykorzystania sprzętu.

 • Eleganckie, interaktywne panele sterowania ułatwiają wgląd w dokładne i aktualne dane na temat druku w każdej chwili

 • Eliminacja potrzeby manualnego śledzenia danych dzięki inteligentnym analizom ułatwiającym dostęp do kluczowych danych na temat parku urządzeń

 • Dostępność dla szerokiego zakresu urządzeń Xerox® i ich odpowiedników innych marek za pomocą standardowego protokołu branżowego SNMP (Simple Network Management Protocol)


Który element oprogramowania FreeFlow® wybierzesz dla siebie?

Zależnie od typu realizowanych zadań i celów automatyzacji możemy doradzić indywidualny wybór produktów i modułów, które najskuteczniej pozwolą zautomatyzować procesy. Korzystanie z Xerox® FreeFlow® oznacza, że to my i nasze oprogramowanie bierzemy całą pracę na siebie. Użytkownikowi pozostaje zbieranie zasług — i zysków.

Curve in a road at night with blurred headlights

Xerox® FreeFlow® Core

FreeFlow Core eliminuje manualne etapy przygotowania do druku, obniża koszty i ryzyko błędów, podnosi produktywność i łatwo integruje się z wcześniejszymi systemami, aby usprawnić procesy prepress.

3D digital graph with purple, pink and blue lines over a black background

Xerox® FreeFlow® Vision

Ogranicz koszty i podnieś wydajność za pomocą automatyzacji i oglądu na żywo procesów druku produkcyjnego w oprogramowaniu Xerox® FreeFlow® Vision.

Blurred binary code.

Pakiet Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite

Pakiet FreeFlow Variable Information Suite oferuje wszechstronny zestaw narzędzi zapewniających maksymalną wydajność produkcji przy druku dokumentów ze zmiennymi danymi i tworzeniu elektronicznych prezentacji.

Hands typing on a laptop keyboard, overlaid with flowchart symbols

Xerox® FreeFlow Makeready®

Prosty sposób na zaawansowane przygotowanie dokumentów.