Omgevingscondities

Recycle Xerox Supplies
Milieuprogramma's voor producten
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Xerox papier & duurzaamheid

Gezondheid en Veiligheid

Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Product Safety Data Sheets (PSDS)
Gebruik van chemicaliën reguleren
Energiegerelateerde producten Richtlijn

Inzicht

Onze betrokkenheid bij duurzaamheid (PDF)
Earth Awards voor medewerkers (PDF)


Milieu, gezondheid en veiligheid, duurzaamheid

Bij Xerox is duurzaamheid onderdeel van onze manier van zakendoen. We hebben onze doelstellingen voor milieu, gezondheid en veiligheid verdeeld in vijf hoofdgebieden om wereldwijd zoveel mogelijk impact te maken. Samen met onze leveranciers, klanten en andere betrokken partijen streven wij ernaar om het hoogste niveau te handhaven om ons milieu te beschermen en de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en de maatschappij te beschermen en te bevorderen.
Regulering en beleid van milieu, gezondheid en veiligheid van Xerox
Duurzaamheid mogelijk maken voor onze klanten en onze werkzaamheden (PDF)
Eisen aan leveranciers: EHS&S 710: Verpakkingen (PDF, 2 MB)

Energieverbruik verlagen om ons klimaat te beschermen
We verlagen CO2-emissies door het energieverbruik in de vestigingen van Xerox terug te dringen en bieden energiezuinige producten en oplossingen voor onze klanten.
Behoud van biodiversiteit en wereldbossen
Xerox werkt samen met partners om een duurzame papiercyclus op te bouwen door het leveren van milieuvriendelijk papier, ontwikkelingen op het gebied van normen voor bosbeheer en producten en diensten die ervoor zorgen dat kantoren minder afhankelijk worden van papier.
Behoud van schone lucht en schoon water
We verplichten ons om giftige materialen en zware metalen uit de toeleveringsketen van onze producten te verwijderen.
Afvalpreventie en -beheer
Producten van Xerox worden ontworpen om efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen - dit levert minder afval op en materialen worden hergebruikt of gerecycled.
Gezondheid en veiligheid garanderen
Xerox maakt veilige en efficiënte producten, zorgt voor veilige werkplekken voor werknemers, ondersteunt gezondheids- en welzijnsprogramma's en vermindert letsel door en blootstelling aan gevaarlijke materialen.
Contact met ons opnemen
Milieu, gezondheid en veiligheid
Klantenservice:

ehs-europe@xerox.com