Xerox bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

De Xerox organisatie voor milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (EHS&S) zorgt ervoor dat Xerox’s beleid op dit gebied in het gehele bedrijf wordt nageleefd. Het bestuurmodel dat we gebruiken om dit te bereiken, omvat duidelijk opgestelde doelen, één verzameling wereldwijde normen en een auditproces om te verzekeren dat deze vereisten worden nageleefd. Ons bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, die vanaf 1991 in gebruik zijn, vormen de basis voor ons milieuleiderschapsprogramma.

Xerox beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid:

Het beleid van Xerox Corporation is om:

  • van toepassing zijnde wetten, voorschriften, regels en Xerox normen omtrent milieu, gezondheid en veiligheid na te leven;
  • de juiste maatregelen te treffen om het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en buren tegen onacceptabele risico's te beschermen;
  • de juiste maatregelen te treffen om verwondingen en ziekten op het werk te voorkomen; medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden;
  • impacts op milieu, gezondheid en veiligheid na te gaan alvorens aan een nieuwe activiteit of nieuw project te beginnen;
  • impacts op milieu, gezondheid en veiligheid te begrijpen bij het ontwerpen en verwerven van producten en diensten;
  • onacceptabele risico's uit voorzieningen, producten, diensten en processen te elimineren;
  • streven naar voortdurende verbetering van zijn milieubeheersysteem en in behoud van natuurlijke bronnen, eliminatie van het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen; voorkoming van vervuiling; terugwinning, hergebruik en recycling van materialen; en
  • leveranciers van toepassing zijnde wetten, voorschriften, regels en Xerox normen omtrent milieu, gezondheid en veiligheid te laten naleven;

Ondertekend beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (PDF, 18 KB)

Lees het Xerox Global Citizenship-rapport over bestuur omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid voor meer informatie en om te zien wat we tot dusver op dit gebied hebben bereikt.