Dane rodzą szanse. Szanse rodzą efekty. Rozwiązania do analizy danych pozwalają pracować mądrzej.

Współczesne stanowisko pracy podłączone do sieci informatycznej generuje niewiarygodne ilości danych z udziałem wielu urządzeń, użytkowników, dokumentów i procesów.

Rozwiązania analityczne Xerox pomagają optymalizować, automatyzować i doskonalić procesy w obrębie całej infrastruktury druku.

Na podstawie wyników analiz można podjąć szereg działań:

  • Poprawa bezpieczeństwa dzięki powiadomieniom o dokumentach drukowanych bez autoryzacji albo użytkownikach drukujących poza godzinami pracy
  • Podniesienie efektywności pracy dzięki identyfikacji procesów silnie uzależnionych od papieru i zastąpieniu ich procesami elektronicznymi
  • Projektowanie optymalnego środowiska druku, zapewniającego równowagę między funkcjonalnością a wysokim obciążeniem urządzeń w celu redukcji kosztów
  • Dostosowanie do norm ekologicznych dzięki większej efektywności druku oraz obniżeniu zużycia energii i poziomów emisji

Analiza urządzeń

Document Management MPS Image

Ocena infrastruktury

Innowacyjne narzędzia analityczne Xerox®, takie jak Rapid Assessment Tool, Asset DB i CompleteView Pro, zapewniają lepszy ogląd całej infrastruktury druku z uwzględnieniem urządzeń Xerox® i innych producentów.

Więcej informacji [po angielsku]

Usługa analizy użytkowników User Analytics Service

Usługa analizy użytkowników User Analytics Service

Usługa analizy użytkowników Xerox® User Analytics Service otwiera dostęp do danych kryjących się w systemach zarządzania drukiem oraz pozwala ustalić możliwe oszczędności, ograniczyć emisje, podnieść poziom bezpieczeństwa i zachęcać do cyfryzacji.

Więcej informacji [po angielsku]

Analiza obiegu dokumentów

Document Management MPS Image

Narzędzie do świadomego drukowania Print Awareness Tool

Narzędzie do świadomego drukowania Xerox® Print Awareness Tool pomaga podejmować codzienne decyzje z większą świadomością kosztów, produktywności i wpływu na środowisko.

Więcej informacji [po angielsku]

Skontaktuj się z nami

Intelligent Workplace Services - zasoby

Intelligent Workplace Services - analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Udostępnij: