Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Woman in a server room using a tablet

Cisco Identity Services Engine zabezpiecza drukarki Xerox. Chcesz wiedzieć jak?

Żyjemy w erze „Internetu rzeczy” (IoT), dlatego obecnie drukarka jest właśnie taką „rzeczą w Internecie”.

Ten prosty fakt pozwala drukarce komunikować się z coraz większą liczbą komputerów i smartfonów, przez co drukarka staje się integralnym ogniwem w zautomatyzowanych procesach obsługiwanych przez zdecentralizowane zespoły. Jest to ogromna zaleta, ponieważ dzięki takiej komunikacji między urządzeniami pracownicy mogą cieszyć się pełną elastycznością i mobilnością w pracy.

Każda sieć jest zabezpieczona oprogramowaniem, które na bieżąco wykrywa próby włamań oraz wirusy i inne szkodliwe oprogramowanie w komputerach. Ale czy te zabezpieczenia obejmują też drukarki?

System zabezpieczeń musi wiedzieć, którzy użytkownicy i które urządzenia mają prawo komunikować się z drukarką, a kto takiego uprawnienia nie posiada. Co więcej, ponieważ drukarka wysyła i odbiera dane w sieci, system zabezpieczeń musi obejmować zarówno urządzenie, jak i sieć.

Takim właśnie rozwiązaniem jest Cisco Identity Services Engine (ISE). Rozwiązanie to wbudowano w ponad 200 modeli drukarek Xerox, w tym we wszystkie 29 drukarek VersaLink i AltaLink z technologią ConnectKey. Dzięki temu drukarki i urządzenia wielofunkcyjne stają się czymś więcej niż inteligentnymi asystentami: stają się pełnoprawnymi elementami sieci. Funkcjonalność rozwiązania Cisco ISE jest rozległa:

  • Pełna kontrola nad zabezpieczeniami i uproszczone dodawanie kolejnych drukarek poprzez automatyczne wykrywanie i klasyfikowanie urządzeń Xerox.

  • Egzekwowanie zasad zabezpieczeń poprzez centralne identyfikowanie i monitorowanie urządzeń i administrowanie nimi.

  • Łatwiejsza implementacja niestandardowych zasad zabezpieczeń, chroniących przed nieuprawnionym dostępem do urządzeń.

  • Zapora sieciowa chroniąca urządzenia w zastrzeżonych obszarach sieci.

  • Automatyczne zapobieganie dołączaniu do sieci niezatwierdzonych urządzeń drukujących.

  • Obsługa w czasie rzeczywistym powiadomień o naruszeniach zasad zabezpieczeń i wszechstronnych raportów na temat aktywności urządzeń w sieci.

  • Blokowanie innym urządzeniom dostępu do portów przydzielonych drukarkom.

Więcej informacji

Przeczytaj opracowanie, Xerox i Cisco Identity Services Engine (ISE).

Zobacz listę drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i maszyn drukarskich Xerox mających profil w Cisco Identity Services Engine.

Udostępnij