דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

מדפסת הצבע המשולבת Xerox® VersaLink® C605

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
C605V_X
C605V_XF
C605V_XP
C605V_XTF
C605V_XTP
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎320 GB, סריקה העתקה, דואל, פקס, אביזר גימור, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה תיבת דואר עם 4 תאים, העתקה, דואל, פקס, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה העתקה, דואל, פקס, אביזר גימור, מזין בקיבולת גבוהה, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה תיבת דואר עם 4 תאים, העתקה, דואל, פקס, מזין בקיבולת גבוהה, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה
פונקציות אופציונליות מזין, מזין בקיבולת גבוהה, מעמד ארונית, אלחוטי מזין, מזין בקיבולת גבוהה, מעמד ארונית, אלחוטי מזין, מזין בקיבולת גבוהה, מעמד ארונית, אלחוטי מזין, אלחוטי מזין, אלחוטי
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
אביזר גימור Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray תיבת דואר: ארבעה תאים בקיבולת של 100 גיליונות כל אחד Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray תיבת דואר: ארבעה תאים בקיבולת של 100 גיליונות כל אחד
מזין בקיבולת גבוהה 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard)
דגם C605V_X C605V_XF C605V_XP C605V_XTF C605V_XTP
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎320 GB, סריקה העתקה, דואל, פקס, אביזר גימור, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה תיבת דואר עם 4 תאים, העתקה, דואל, פקס, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה העתקה, דואל, פקס, אביזר גימור, מזין בקיבולת גבוהה, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה תיבת דואר עם 4 תאים, העתקה, דואל, פקס, מזין בקיבולת גבוהה, הדפסה, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB, סריקה
פונקציות אופציונליות מזין, מזין בקיבולת גבוהה, מעמד ארונית, אלחוטי מזין, מזין בקיבולת גבוהה, מעמד ארונית, אלחוטי מזין, מזין בקיבולת גבוהה, מעמד ארונית, אלחוטי מזין, אלחוטי מזין, אלחוטי
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש עד 120,000 תמונות בחודש
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
אביזר גימור Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray תיבת דואר: ארבעה תאים בקיבולת של 100 גיליונות כל אחד Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray תיבת דואר: ארבעה תאים בקיבולת של 100 גיליונות כל אחד
מזין בקיבולת גבוהה 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard)

הדפסה

זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.8 שניות שחור-לבן / 5.2 שניות צבע
מעבד 1.05 GHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 4 GB / 4 GB
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, שיוך בהקשה עם NFC
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.8 שניות שחור-לבן / 6.7 שניות צבע
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 400 dpi
מאפייני העתקה העלמת רקע אוטומטית, העתקת חוברות עם מחיקת המרכז, איסוף, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, N-up, סוג מקורי, הקטנה/הגדלה 25% - 400%, העתקת דוגמה, חדות

פקס

דחיסת פקס JBIG, MH, MMR, MR
מאפייני פקס פקס ישיר, העברת פקס לדואר אלקטרוני, שליחת פקס באמצעות יומן כתובות מאוחד (עד ל-2,000 אנשי קשר), LAN Fax, שליחת פקס מההתקן*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי.

סריקה

תבניות קבצים לסריקה JPG, PDF לינארי (מוגדר דרך שרת הרשת המשובץ) ו-PDF/A, PDF (עמוד אחד ומספר עמודים), PDF מוגן בסיסמה, קובץ PDF הניתן לחיפוש, TIFF (עמוד אחד ומספר עמודים), XPS (עמוד אחד ומספר עמודים)
מנהלי התקן סריקה TWAIN, WIA
יעדי סריקה סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לרשת (דרך הפרוטוקולים FTP או SMB), סריקה ל-USB

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים Apple® Bonjour, התראות בדואר אלקטרוני, Xerox CentreWare® Web, שרת הרשת המשובץ של Xerox®

מנהלי התקן הדפסה

תמיכה במערכות הפעלה Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®‎, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, מנהל התקן Xerox®‎ Global Printer Driver®‎, מנהל התקן Xerox® Mobile Express Driver®

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות

נתוני חשמל

צריכת חשמל הפעלה: 820 רוחב
המתנה: 90 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.82 W
ENERGY STAR ENERGY STAR®

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 10 - 85 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
זמן התחממות (ממצב חיסכון בחשמל) 11 שניות

אבטחה

מאפייני אבטחה הצפנת AES‏ 256 סיביות, בקרות גישה, יומן ביקורת, יצירה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית, אימות נתיב האישור, רשימת ביטול אישורים (CRL)/פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP), זיהוי זיוף תכנית חיצונית (תוסף XCP), סינון Domain, FIPS 140-2, אימות קושחה, סינון כתובות IP, מחיקה מאובטחת מיידית של הכונן הקשיח, אימות רשת, סינון יציאות (Ports), הרשאות מבוססות תפקיד, SNMPv3, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, הדפסה מאובטחת, סריקה מאובטחת, ניהול אישורי אבטחה, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), TLS/SSL

אישורים

קיימות EPEAT
ENERGY STAR®