• Make NOW Work

Now הוא כאן ועכשיו עתיד העבודה כבר כאן!

עסקים מובילים מגדילים את ההשקעה בפתרונות שעוזרים להפיק תובנות ולקבל רעיונות ממידע, להפוך תהליכים לאוטומטיים, להתאים אישית את חוויית המשתמש בכל הערוצים ומתן תנופה לעובדים מרחוק.

כיצד יכולה לעזור Xerox לעסק שלך לרתום את כוחו של NOW כבר עכשיו?

Light bulb icon

הפיכת תהליכים לאוטומטיים

הפיכת המידע לדיגיטלי שמירת המידע בענן מאובטח. שילוב המידע באופן אוטומטי בתהליכי העבודה.

למידע נוסף

Person in middle of work stream icon.

מסרים בהתאמה אישית

מציאת רעיונות חדשים והוצאתם לפועל כדי לחזק את הקשר עם הלקוחות ואת חוויית הלקוח בעזרת חומרי שיווק וחוויות בהתאמה אישית.

למידע נוסף

Desk workplace icon.

מתן תנופה לעבודה מרחוק

מעבר לתשתית מחשוב מודרנית. ציוד הצוותים שעובדים מרחוק בכל הכלים הנחוצים להם.

למידע נוסף

Xerox משנה את הדרך שבה עובדים עסקים