Xerox Nuvera™ 100/120/144/157 EA Production System

Xerox Nuvera™ 100/120/144/157 EA Production System

איכות תמונה מדהימה

 • הדפסה תעשייתית, העתקה, סריקה וגימור
 • גמישות מלאה להתאמה מושלמת לצרכיך

יכולות סטנדרטיות
הדפסה, הדפסה מחדש, העתקה, סריקה וגימור ברמה תעשייתית
מהירות הדפסה
100, 120, 144 או 157 תמונות בדקה
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
 • Xerox Nuvera 157: 2,200,000 תמונות בחודש
 • Xerox Nuvera 144: 2,000,000 תמונות בחודש
 • Xerox Nuvera 120: 1,500,000 תמונות בחודש
 • Xerox Nuvera 100: 1,000,000 תמונות בחודש
 • אביזרי גימור משולבים: 500,000 תמונות בחודש
 • בקר הדפסה
  שרת הדפסה Xerox FreeFlow™‎‎
  גימור
  אביזר גימור, יצירת חוברות, כורך, כריכת סרט, מערים, ניקוב
  מדיה להדפסה
 • מצופה: מבריק, משי, מאט
 • לא מצופה: ספר, ספר לימוד, נייר דחוס, כריכה, נייר לכרטיסים, אינדקס, אופסט
 • ניירות מיוחדים: נטול פחם, תוויות, מעטפות, ללא קרעים, טופסי אופסט מודפסים מראש
 • מפרטים מפורטים
  השלבים הבאים

  גימור ואפשרויות

  Xerox Nuvera™ 100/120/144/157 EA Production System גימור ואפשרויות

  בעזרת מגוון הפתרונות להזנת וגימור גיליונות שזמין עבור ציוד ההדפסה של Xerox שבבעלותך תוכל להוסיף את היכולות שלהן אתה זקוק כדי לטפל ביעילות בתמהיל העבודה האופייני לעסק שלך, וכך לייעל את העבודה, לשפר את תפוקת העבודה ולהגדיל את התשואה להשקעה.

  חומרים מתכלים ואביזרים

  Xerox Nuvera™ 100/120/144/157 EA Production System חומרים מתכלים ואביזרים
  החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

  השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.