כיצד עובדת מערכת המונים של Xerox לניהול חשבון?

שירותי ההדפסה מרחוק של Xerox עובדים כך:

שירותי ההדפסה מרחוק של Xerox מבוססים על פלטפורמה טכנולוגית שעליה בנויה מערכת גמישה ומלאה לחיבור מכשירים לתשתית המחשוב של Xerox שהיא הבסיס לכל הפתרונות שלנו.

התרשים הבא מציג בפירוט את אופן הארכיטקטורה של שירותי ההדפסה מרחוק שלנו. התרשים מציג את אופן העברת הנתונים בין היישום Xerox® Device Agent או Device Direct של Xerox ושרת התקשורת של Xerox. התוכנה מוגדרת להתחבר למכשיר שלך ולשלוח באופן מוצפן את נתוני השימוש אל שרת התקשורת של Xerox. עם הגעתם הנתונים מפוענחים ומועברים למערכת החיוב כדי ליצור חשבונות מדויקים, לשלוח את החומרים המתכלים באופן אוטומטי (על פי בקשתך) ולאבחן מרחוק את הסיבה לתקלות במכשיר.

כיצד עובדת מערכת המונים של Xerox לניהול חשבון?

יעדי האבטחה של שירותי ההדפסה מרחוק של Xerox‏
Xerox מתייחסת ברצינות רבע לנושא אבטחת הרשת ורואה בה חלק חיוני ובלתי-נפרדד מארכיטקטורת שירותי ההדפסה מרחוק. היישום Xerox® Device Agent ו-Device Direct של Xerox כוללים תכונות אבטחה כמענה על דרישות האבטחה הבאות:

  • זיהוי ואימות זיהוי
  • הרשאות
  • תקינות הנתונים
  • יכולות לערוך ביקורת
  • אבטחת נתוני וזהות הלקוחות