מכונות דפוס דיגיטלי

 • מכונות דפוס תעשייתי DocuTech 180 HLC
 • דפוס דיגיטלי Xerox iGen4
 • מכונות דפוס תעשייתי Xerox Color 560/570

מכונות דפוס תעשייתי

 • מכונות דפוס תעשייתי Xerox C75
 • מכונות הדפסה בנייר רציף Xerox 650/1300
 • דפוס דיגיטלי Xerox Colour 8250

מכונות הדפסה בנייר רציף

 • מכונות הדפסה בנייר רציף Xerox 495
 • מכונות הדפסה בנייר רציף Xerox 650/1300
 • מכונות הדפסה בנייר רציף CiPress 325 / CiPress 500

פתרונות בפורמט רחב

 • פתרונות בפורמט רחב FreeFlow Accxes Indexer
 • פתרונות בפורמט רחב Xerox IJP 2000
 • פתרונות בפורמט רחב Xerox 6204

בקרי הדפסה ותוכנות

 • בקרי הדפסה ותוכנות מנהל הדפסה FreeFlow
 • בקרי הדפסה ותוכנות FreeFlow Makeready
 • בקרי הדפסה ותוכנות שרת הדפסה FreeFlow Print Server