Omgivelser

Genvinding af Xerox-forbrugsstoffer
Produktmiljøprogrammer
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Xerox-papir og bæredygtighed

Sundhed og Sikkerhed

Sikkerhedsdatablade (MSDS)
Produktdatablade (PDB)
Kontrol med anvendelse af kemikalier
Direktivet for energirelaterede produkter

Insight

Vores målsætning for bæredygtighed (PDF)


Miljø, sundhed og sikkerhed - bæredygtighed

Hos Xerox er bæredygtighed den måde, vi driver virksomhed på. Vi har sat vores mål for miljøet, sundhed og sikkerhed på 5 centrale områder for at påvirke vores værdikæde på globalt plan. Sammen med vores leverandører, kunder og aktionærer arbejder vi for at opretholde de højeste standarder for at bevare miljøet og beskytte og forbedre sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere og arbejds- og bymiljø.
Xerox-regler og -politikker for miljø, sundhed og sikkerhed
Vi skaber bæredygtighed for vores kunder og i vores arbejdsprocesser (PDF)

Lavere energiforbrug for at beskytte klimaet
Vi mindsker CO2-udledningen ved at reducere energiforbruget på Xerox' produktionsanlæg og levere energibesparende produkter og løsninger til vores kunder.
Indsatsen for at bevare biodiversiteten og verdens skove
Xerox er indgået i samarbejder for at fremme en bæredygtig papircyklus gennem miljøvenlige papirvarer, højnede standarder for skovdrift samt produkter og serviceydelser, der reducerer kontorers afhængighed af papir.
Indsatsen for at bevare ren luft og rent vand
Det er vores erklærede målsætning at udfase anvendelsen af giftstoffer og tungmetaller fra vores produktforsyningskæde.
Forebyggelse og håndtering af affald
Xerox' produkter konstrueres med udgangspunkt i effektiv anvendelse af ressourcer - med minimalt affald og genanvendelse eller genvinding af materialer.
Garant for sundhed og sikkerhed
Xerox udvikler sikre og effektive produkter, gør arbejdspladsen sikker for vores medarbejdere, har sundheds- og wellnessprogrammer og mindsker personskader og risikoen for at blive udsat for farlige stoffer.
Kontakt os
Miljø, sundhed og sikkerhed
Kundeservice:

ehs-europe@xerox.com