Lavere energiforbrug for at beskytte klimaet

Industrien skal påtage sig sin del for at beskytte klimaet. Derfor gør vi vores CO2-aftryk mindre ved at reducere energiforbruget i vores produktionsanlæg, ved at investere i produkttyper, der sparer energi og reducerer udledningen af drivhusgasser, og ved at tilbyde vores kunder digitale multifunktionsprintere og energibesparende løsninger.

Links:
Skab det grønne kontor
Skab det grønne trykkeri
Xerox' klimaredegørelse til Carbon Disclosure Project
ENERGY STAR og andre energimærkningsordninger

Mindre CO2-aftryk

  • I 2003 forpligtede vi os offentligt til at reducere drivhusgasemissioner – vores CO2-aftryk – ved at slutte os til det amerikanske EPA Climate Leaders program og lancere Energy Challenge 2012, et 10-års internt initiativ til at reducere drivhusgasemissioner i alle virksomhedens funktioner med 10 procent inden 2012.
  • Ved programmets afslutning var det lykkedes os at begrænse emissionerne med 42 procent eller svarende til 210.000 ton kuldioxid (CO2e), mens energiforbruget blev beskåret med 31 procent. Energy Challenge 2012 omfattede maskinpark og anlæg til teknologien (og Xerox Services, hvor disse er blevet lagt sammen).
  • Vores nye mål for hele virksomheden &ndash som omfatter alle aktiviteter – er at reducere energiforbruget med 20 procent inden 2020 – fra 2012 som udgangspunkt. I 2014 reducerede vi energiforbruget med 11 procent og nedbragte emissionerne med 15 procent.

ENERGY STAR-besparelser

Multifunktionsprintere sparer strøm

Energibesparende løsninger og services

Samarbejder for at reducere risikoen for klimaforandringer

  • Xerox rapporterer til CDP, et investorledet projekt, der opfordrer virksomheder til at informere om de risici og muligheder, som klimaforandringer udgør for virksomheden, samt gøre rede for drivhusgasemissioner og reduktionsstrategier.
  • I 2015 blev Xerox tildelt en position på S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) for kvalitetsinformationer om kulemissioner og energidata gennem CDP's klimaforandringsprogram.