Lavere energiforbrug for at beskytte klimaet

Industrien skal påtage sig sin del for at beskytte klimaet. Derfor gør vi vores CO2-aftryk mindre ved at reducere energiforbruget i vores produktionsanlæg, ved at investere i produkttyper, der sparer energi og reducerer udledningen af drivhusgasser, og ved at tilbyde vores kunder digitale multifunktionsprintere og energibesparende løsninger. I 2008 blev vores Xerox (Europe) Ltd farvetonerfabrik i Dundalk certificeret efter energiledelsessystemet ISO 50001.

Links:
Skab det grønne kontor
Skab det grønne trykkeri
Xerox' klimaredegørelse til Carbon Disclosure Project
ENERGY STAR® og andre energimærkningsordninger
EPEAT Environmental Information Document ›

Mindre CO2-aftryk

 • I 2003 forpligtede vi os til at reducere vores udledning af drivhusgasser – vores CO2-aftryk – ved at tilslutte os USA’s miljøbeskyttelsesagenturs program for klimaledere og lancere vores egen interne Energy Challenge 2012.
 • Dette 10 år lange initiativ satte et mål for reduktion af drivhusgasser på 10% for alle virksomhedens arbejdsprocesser i 2012. Vi opfyldte dette mål seks år før planlagt, så vi satte et nyt mål på 25% reduktion i 2012 (fra en 2002-baseline).
 • Ved programmets afslutning var det lykkedes os at begrænse emissionerne med 42 procent eller svarende til 210.000 ton kuldioxid (CO2e), mens energiforbruget blev beskåret med 31 procent. Energy Challenge 2012 omfattede maskinpark og anlæg til teknologien (og Xerox Services, hvor disse er blevet lagt sammen).
 • I 2012 satte vi et videnskabeligt baseret, energimæssigt mål om at reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 20% i 2020 (fra en 2012-basline).
 • Vores nye mål for hele virksomheden &ndash som omfatter alle aktiviteter – er at reducere energiforbruget med 20 procent inden 2020 – fra 2012 som udgangspunkt. I 2014 reducerede vi energiforbruget med 11 procent og nedbragte emissionerne med 15 procent.
 • I 2016 opfyldte vi vores nye mål ved at reducere energiforbruget med 20% og skære CO2-udledningen ned med 28% – dvs. 92.000 ton CO2.*
 • I 2018 satte vi et nyt, videnskabeligt baseret, energimæssigt mål for hele koncernen om at reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 25% i 2025 (fra en 2016-baseline).

*Energy Challenge 2012 omfattede flåde og faciliteter for teknologiforretningen. Energimål for 2020 og 2025 omfatter alle dele af vores løbende forretninger.

ENERGY STAR®-besparelser

 • Hver ny generation af Xerox-produkter har endnu bedre funktionalitet og bruger mindre energi, så vores kunder både sparer penge og får et mindre CO2-aftryk. I 2017 opnåede 100% af alle vores nye, relevante produktlanceringer en ENERGY STAR-mærkning.
  Se Xerox' kontormaskiner
  Se Xerox' produktionsmaskiner
 • Xerox deltager i den internationale ENERGY STAR-energiordning og har lanceret næsten 500 produkter, der overholder ENERGY STAR-kravene, siden 1994.
 • De årlige besparelser med vores ENERGY STAR-godkendte udstyr ude hos kunderne svarer til det årlige elforbrug til belysning i 1 mio. amerikanske hjem.
  Få mere at vide om ENERGY STAR og andre Xerox-energimærkningsordninger

Multifunktionsprintere sparer strøm

Energibesparende løsninger og services

Samarbejder for at reducere risikoen for klimaforandringer

Del: