Garant for sundhed og sikkerhed

Sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere, arbejdspladser og kunder er et af de allervigtigste punkter for os. Hos Xerox er den dyrebareste ressource vores personale, og vores succes som virksomhed afhænger af, at vi er i stand til at skabe en god arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi sponserer sundheds-, sikkerheds- og wellnessprogrammer og går dermed aktivt ind i bedriftssundheden - med et mål om nul arbejdsskader. Desuden er Xerox' kriseberedskabsprogram en yderligere sikkerhed for vores ansatte og deres nærmiljø. 

I vores produktudvikling sætter Xerox normen for sikkerhed i branchen. Teknologien i Xerox' digitale systemer sikrer, at vores produkter fungerer sikkert og effektivt. For at anspore vores kunder til at læse produktsikkerhedsinformation og orientere sig om vores maskiners miljøprofil giver vi dem adgang til alle sikkerhedsdata om vores produkter og de materialer, de består af.

Links:

Sikkerhedsdatablade - materialer ›
Sikkerhedsdatablade - produkter ›
Fakta om sikkerhed på arbejdspladsen hos Xerox ›

Produktsikkerheden af Xerox-produkter

Program for nul arbejdsskader

  • For ti år siden udbyggede Xerox sine sundheds- og sikkerhedsprogrammer med det formål at reducere antallet af skader på arbejdspladsen til det optimale, nemlig nul.
  • Siden da er antallet af registrerede arbejdsskader og fraværsdage faldet til under det halve. Til trods for denne succes er vores mål fortsat en 10% reduktion af arbejdsskader om året.
  • Xerox fastlægger strenge eksponeringsgrænser for sine globale produktions-, forsknings- og servicebedrifter for at beskytte medarbejderne mod skadelig påvirkninger fra kemikalier, støj og stråling.

Kriseberedskab

  • Xerox' kriseberedskabsprogram er en sundheds- og sikkerhedsforanstaltning for Xerox-ansatte, deres nærmiljø og miljøet.
  • Alle Xerox-virksomheder verden over udarbejder dokumenterede planer for beredskab i tilfælde af brand, kemikalieudslip, naturkatastrofer mv.