Indsatsen for at bevare ren luft og rent vand

Som sit miljøbidrag arbejder Xerox på langt sigt for at udfase anvendelsen af persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer i hele forsyningskæden. Vi anvender strenge, interne normer til rene produktionsmetoder og har omstillet eller udskiftet processer for at opnå en markant reduktion i anvendelsen af giftstoffer og tungmetaller. Vores produkter er sikre at anvende og kan bortskaffes miljøforsvarligt, så vi kan bevare rent vand og ren luft.

Links:

Kontrol med anvendelsen af kemikalier (RoHS og REACH) ›
Xerox-sundhed og -sikkerhed ›
Fakta om Xerox-toner (PDF)

Udfasning af giftige stoffer fra forsyningskæden

  • Vores leverandører skal overholde Xerox' strenge normer til kontrol af kemikalieindholdet i vores produkter. Xerox er medlem af Responsible Business Alliance (RBA) som har udviklet en standardbaseret metodik til at overvåge, at leverandører overholder krav på en række sociale ansvarlighedsområder, bl.a. arbejde, sundhed, sikkerhed og miljø.
  • Få mere at vide om, hvordan vi arbejder på at udfase anvendelsen af giftige stoffer i vores forsyningskæde under Kontrol med anvendelsen af kemikalier.

Kontrol med anvendelse af kemikalier i Xerox' arbejdsprocesser og gennem produktdesign

  • I løbet af de seneste 20 år har vi reduceret udledningen fra vores produktion væsentligt, og vi fortsætter dette arbejde i fremtiden. Få mere at vide om, hvordan vi håndterer vores miljøpåvirkning.
  • Vi konstruerer vores produkter med strenge krav til udledning af kemikalier og støj ved brug af produkterne. Udledningen af kemikalier fra vores nuværende produkter er på et niveau, der er langt under kravene på verdensplan. Få mere at vide om produktsikkerheden af Xerox-produkter (PDF).
  • Xerox-tonere er ugiftige og udgør ikke farligt affald efter endt brug. Få mere at vide om Xerox-toner (PDF, 500 KB).
  • Vand, der anvendes under Xerox’ drift, stammer fra den lokale vandforsyning, som får vand fra søer, floder og andet overfladevand. Al vandkvalitet testes efter behov for at sikre overholdelse af love og regler på hvert sted. Vandudledningen på produktionsstederne overvåges for at vurdere overholdelse af grænseværdierne for udslip i det lokale sanitære kloaksystem. Vand udledes til den pågældende kommunes spildevandsanlæg.
  • Vi arbejder også på at bevare vores planet ved at genbruge vand. Et program, der blev iværksat midt i 2016 på vores anlæg i Wilsonville, Oregon i USA, anvender spildevand fra genbrug i lokale køletårne renset med omvendt osmose. I 2017 blev mere end 1,14 millioner liter spildevand genbrugt lokalt i køletårne.
  • I 2017 nåede vi vores mål om at reducere vandforbruget med 35 % (sammenlignet med baseline i 2010), flere år forud for den planlagte dato i 2020. Vores årlige vandforbrug faldt med 46 % på grund af en kombination af bevaringsinitiativer og mindre vandforbrug i produktionen.