Indsatsen for at bevare ren luft og rent vand

Som sit miljøbidrag arbejder Xerox på langt sigt for at udfase anvendelsen af persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer i hele forsyningskæden. Vi anvender strenge, interne normer til rene produktionsmetoder og har omstillet eller udskiftet processer for at opnå en markant reduktion i anvendelsen af giftstoffer og tungmetaller. Vores produkter er sikre at anvende og kan bortskaffes miljøforsvarligt, så vi kan bevare rent vand og ren luft.

Links:

Kontrol med anvendelsen af kemikalier (RoHS og REACH) ›
Xerox-sundhed og -sikkerhed ›
Fakta om Xerox-toner (PDF)

Udfasning af giftige stoffer fra forsyningskæden

  • Vores leverandører skal overholde Xerox' strenge normer til kontrol af kemikalieindholdet i vores produkter. Xerox er medlem af Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) som har udviklet en standardbaseret metodik til at overvåge, at leverandører overholder krav på en række sociale ansvarlighedsområder, bl.a. arbejde, sundhed, sikkerhed og miljø.
  • Få mere at vide om, hvordan vi arbejder på at udfase anvendelsen af giftige stoffer i vores forsyningskæde under Kontrol med anvendelsen af kemikalier.

Kontrol med anvendelse af kemikalier i Xerox' arbejdsprocesser og gennem produktdesign

  • Xerox' produktionsanlæg har reduceret udledningen af partikler og giftstoffer til luften med 94% siden 1991. Få mere at vide om, hvordan vi styrer vores miljøpåvirkning.
  • Vi konstruerer vores produkter med strenge krav til udledning af kemikalier og støj ved brug af produkterne. Udledningen af kemikalier fra vores nuværende produkter er på et niveau, der er langt under kravene på verdensplan. Få mere at vide om produktsikkerheden af Xerox-produkter (PDF).
  • Xerox-tonere er ugiftige og udgør ikke farligt affald efter endt brug. Få mere at vide om Xerox-toner (PDF, 500 KB).
  • Vand, som forbruges til Xerox's arbejdsprocesser stammer fra lokale kommunale leverandører, som henter vandet fra søer, floder og andre former for overfladevand. Al vandkvalitet testes efter behov for at sikre overholdelse af love og regler på hvert sted. Vandudledningen på produktionsstederne overvåges for at vurdere overholdelse af grænseværdierne for udslip i det lokale sanitære kloaksystem. Vandet udledes til kommunale vandbehandlingsanlæg.
  • I 2015 indledes et pilotprojekt med henblik på at vurdere en teknologi, der er beregnet til at bruge kasseret vand fra omvendt osmose til et sekundært formål. Vandet bruges til forsyning af køletårne på stedet. For tiden sendes dette vand til det sanitære kloaksystem og i sidste instans til det offentligt ejede behandlingsanlæg (POTW: Publically Owned Treatment Works). Prognoserne angiver vandbesparelser på fem (5) procent af indkøbt vand om året. Hvis pilotprojektet lykkes, vil teknologien blive vurderet med henblik på mulig indførelse andre steder inden for Xerox.