Kontrol med anvendelsen af kemikalier

Xerox har længe arbejdet for at minimere anvendelsen af farlige stoffer i vores produkter. Som led i at nå dette mål anvender vi strenge, interne normer og har indført krav til vores leverandører med hensyn til anvendelsen af kemikalier i Xerox-produkter, -komponenter og -forbrugsstoffer.

EHS 1001-standarden: ”Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability Supplier Requirements: Chemical Bans/Restrictions and Part Marking” fastlægger branchekrav, kemikalieforbud og -restriktioner samt komponentmærkning af komponenter og materialer beregnet til anvendelse i elektroniske produkter og emballage. EHS 710-standarden: ”Packaging” specificerer minimumskravene til miljø, sundhed og sikkerhed for emballage til produkter, komponenter eller materialer, der transporteres til et produktionssted, distributionscenter eller en kunde fra leverandører eller andre Xerox-lokationer. Alle leverandører skal overholde disse krav for at handle med Xerox.

Xerox holder desuden streng kontrol med kemikalieindholdet i vores forbrugsstoffer (toner og papir), hvilket yderligere begrænser anvendelsen af stoffer.

Links:

EHS 1001: Skemaer til kravoverholdelse (XLS, 320 KB)

Leverandørkrav: EHS 1001: "Chemical Bans/Restrictions and Part Marking" (PDF, 575 KB)

Xerox-leverandører: Registrering til elektronisk indsendelse af EHS 1001-skemaer (XLS, 25 KB)

Leverandørkrav: EHS&S 710: Emballage (PDF, 2 MB)

Supplier Packaging Template: EHS710. (XLS, 120 KB)

Direktiv 2006/66/EF (PDF, 267 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2017 (PDF, 30 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2016 (PDF, 30 KB)

EU's RoHS-direktiv

Alle nye Xerox-produkter opfylder kravene i EU’s Direktiv 2002/95/EF, senere revideret til 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS).

Kort og godt om Xerox og overholdelse af RoHS (PDF, 110 KB)

EU's REACH-forordning

Forordning 1907/2006/EU om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) har til formål at oprette en struktur for vurdering af den påvirkning, kemikalier kan have på miljøet og folkesundheden, og for at bedømme, om de potentielt mest farlige af disse kemikalier bør underkastes en autorisationspligt eller et forbud. Xerox forventer at overholde alle aspekter af REACH-forordningen fuldt ud i takt med, at forordningens bestemmelser træder i kraft.

Kort og godt om Xerox og overholdelse af REACH (PDF, 40 KB)

Del: