Gå til hovedindhold Klik for at se vores Tilgængelighedserklæring, eller kontakt os med spørgsmål om tilgængelighed.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox' politikker og regler for miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed

Xerox' division for miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed (EHS&S) sikrer, at Xerox' politikker inden for disse områder overholdes på alle niveauer i virksomheden. Styringsmodellen til dette formål omfatter klart definerede mål, ét sæt globale standarder og en kontrolproces, som sikrer, at kravene overholdes. Vores regler om og politik for miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed, som blev indført i 1991, danner grundlaget for vores miljøprogram.

Xerox' politik for miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed:

Det er Xerox Corporations politik at:

  • overholde gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige love, regler og forskrifter samt Xerox' standarder;

  • træffe relevante foranstaltninger til at beskytte miljøet og vores medarbejdere, kunder, leverandører og omgivelser mod uacceptable risici;

  • træffe relevante foranstaltninger til at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme og give medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø;

  • vurdere miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige påvirkninger, før nye aktiviteter eller projekter igangsættes;

  • forstå de miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige påvirkninger, som produkterne måtte medføre;

  • eliminere uacceptable risici fra anlæg, produkter, ydelser og processer;

  • arbejder for vedvarende forbedring af sit miljøstyringssystem og for at bevare naturressourcer, eliminerer brug af giftige og farlige materialer, forebygger forurening, arbejder for genoprettelse, genbrug og recirkulering;

  • modvirke klimaændringer ved at reducere miljøbelastningen fra vores drift, produkter og ydelser og

  • kræve, at leverandører overholder gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige love, regler og forskrifter samt Xerox' standarder.

Underskrevet politik for miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed (PDF)

Se afsnittet Miljø og afsnittet Udvikling af arbejdspladsen i vores CSR-rapport for at få mere at vide om Xerox’ arbejde med miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed og vores udvikling hen mod de mål, vi har forpligtet os til.

Del