Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Quocirca Print 2025

Przeczytaj streszczenie raportu z badania Quocirca Print 2025 dotyczące firmy Xerox (PDF, 3.6 MB)

Streszczenie

„Biorąc pod uwagę niespotykane wcześniej tempo rozwoju technologii, do roku 2025 w poligrafii również muszą zajść głębokie zmiany. Z ustaleń raportu wynika, że o ile branża patrzy w przyszłość z optymizmem, to wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności daleko idących zmian w zakresie struktury organizacyjnej, kultury działalności i innowacji. Wiele organizacji nadal spodziewa się czerpać większość przychodów z usług poligraficznych, postęp w cyfryzacji ma również przyspieszyć. Faktem jest, że większość firm i instytucji będących odbiorcami końcowymi nie spodziewa się ograniczenia roli poligrafii w swojej działalności do roku 2025. Krótko mówiąc, w najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać, że druk przestanie mieć znaczenie.”

Podstawowe wnioski na temat odbiorców końcowych

„Biuro 'papierooszczędne' to o wiele bardziej prawdopodobna opcja niż biuro bez papieru. 78% respondentów uznaje dzisiaj druk za ważny element w codziennej działalności, a 64% oczekuje, że ten stan rzeczy utrzyma się do roku 2025.”

Za kluczowe obszary inwestycji do roku 2025 uznaje się bezpieczeństwo i chmurę. Bezpieczeństwo wygrywa bezapelacyjnie: aż 84% organizacji wskazuje je jako naczelny priorytet swoich działań. Na dalszych miejscach plasują się technologie chmurowe (66%) i komórkowe (53%).

Cyfryzacja będzie postępować coraz szybciej . Wśród badanych panuje pogląd, że digitalizacja dokumentów i procesów, narzędzia do organizacji współpracy i integracja z siecią komórkową pozwolą ograniczyć potrzebę drukowania do roku 2025.

Podstawowe wnioski na temat usług zarządzania drukiem

Absolutnym warunkiem skutecznego świadczenia usług MPS jest gruntowna analizainfrastruktury druku. Na tej podstawie można lepiej zrozumieć możliwości optymalizacji.

Usługi zarządzania drukiem (MPS) umożliwiają cyfrową transformację. Usługi MPS to sprawdzona metoda wspomagania cyfryzacji poprzez optymalizację procesów obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych. Najbardziej doświadczeni dostawcy w tej branży pomagają organizacjom w pełni wykorzystać inwestycje w urządzenia wielofunkcyjne i wdrożyć narzędzia do integracji procesów.

Analityka jest kluczowym elementem strategicznej oceny działalności firmy, wykonywanej przez dostawców usług MPS, którzy chcą pomóc klientom w redukcji kosztów i podnoszeniu wydajności.

We wszystkich swoich projektach z kategorii MPS Xerox traktuje aspekt analityczny bardzo kompleksowo.Obejmuje on szereg elementów, takich jak analiza urządzeń, analiza użytkowników, analiza dokumentów, analiza procesów czy analiza usług. Każda z usług analitycznych ma inny charakter – diagnostyczny, doradczy, opisowy lub prognostyczny – i stanowi rozwinięcie poprzednich etapów, zapewniając coraz bardziej szczegółowy ogląd sytuacji.

Źródło: „Global Print 2025 Market Study”, Louella Fernandes, Quocirca, marzec 2018

Skontaktuj się z nami

Intelligent Workplace Services - zasoby

Intelligent Workplace Services - analizy

Dokumenty PDF, filmy, diagramy i inne materiały na ten temat.

Powiązane Artykuły

Udostępnij