• Make Now Work

Now is here. Czy potrafisz już pracować inaczej?

Czołowe firmy na pierwszy plan wysuwają inwestycje w lepsze wykorzystanie zbiorów danych, automatyzację procesów, personalizację na dużą skalę oraz wdrożenie elastyczniejszych modeli pracy.

Jak Xerox pomaga firmom odnaleźć się w teraz?

Light bulb icon

Automatyzacja procesów

Cyfryzacja danych. Zabezpieczenie ich w chmurze. Integracja w celu automatyzacji procesów.

Więcej informacji

Person in middle of work stream icon.

Personalizacja na dużą skalę

Jak zdobyć lojalność klientów poprzez spersonalizowaną obsługę: od pomysłu do realizacji.

Więcej informacji

Desk workplace icon.

Wdrożenie elastycznych modeli pracy

Modernizacja infrastruktury IT. Wyposażenie i wsparcie dla zespołów zdalnych.

Więcej informacji

Xerox transformuje metody pracy firm