Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych w firmie Xerox

7 wskazówek dotyczących mediów społecznościowych dla pracowników firmy Xerox

Zalecenia firmy Xerox dotyczące mediów społecznościowych YouTube Wideo

Nikt już nie wątpi, że media społecznościowe radykalnie zmieniły nasz sposób pracy, stwarzając nowe, efektywne metody komunikowania się w zespołach roboczych. Doceniamy ogromny potencjał otwartej wymiany wiedzy i opinii, zwłaszcza w kontekście naszej działalności, której istotnym elementem jest przecież ułatwianie i usprawnianie komunikacji i pracy.

Jednak każdy pracownik lub kontrahent firmy Xerox*, który udostępnia informacje lub opinie na nasz temat w formie wpisów na blogach i forach, w serwisach społecznościowych i w innych tego typu mediach, musi zawsze pamiętać o przestrzeganiu tych zasad. Zawarte tu wskazówki będą także użyteczne dla prywatnych konsultantów i zewnętrznych agencji pracujących dla lub w imieniu firmy Xerox. Pracownik Xerox współpracujący z zewnętrznymi konsultantami i agencjami ponosi osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie tych wytycznych oraz kodeksu postępowania biznesowego spółki Xerox.

Illustration of a happy person looking at a computer monitor

Zdrowy rozsądek

Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie publikowane przez siebie treści. Wszelkie wypowiedzi w ramach konwersacji powinny być pozytywne i zgodne z prawdą. Należy unikać wypowiedzi poniżających, lekceważących, zapalczywych itp., a także negatywnych uwag pod adresem innych firm. Wszelkie interakcje w mediach społecznościowych należy uznać za rozszerzenie interakcji odbywanych w ramach obowiązków służbowych, co oznacza konieczność okazywania rozmówcom uwagi i szacunku.

Illustration of a person at a laptop, with an error indicating they're using the #emp hashtag

Jawność

Gdy rozmawiasz o sprawach dotyczących firmy, zawsze wypowiadaj się jawnie jako pracownik firmy Xerox. Ujawnienie się jako pracownik musi nastąpić bezpośrednio w treści wpisu. Nie wystarczy tylko wzmianka w profilu osobistym. W Stanach Zjednoczonych tak rozumiana zasada jawności jest obowiązkiem nałożonym przez Federalną Komisję Handlu. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z wytycznymi Federalnej Komisji Handlu w zakresie jawności.

Illustration of a social media post where an employee shows his expertise

Fachowość i znajomość rzeczy

Jeśli jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, zachęcamy do dzielenia się wiedzą na forum publicznym. Trzeba jednak pamiętać o tym, by swoje wypowiedzi opierać na sprawdzonych faktach. W komentarzach najlepiej ograniczyć się do dziedziny, na której dobrze się znasz.

Illustration of a man talking into a megaphone

Zamieszczanie zastrzeżeń

Twoje opinie, jakkolwiek są istotne, pozostają opiniami prywatnymi – niekoniecznie muszą zgadzać się ze stanowiskiem firmy. Publikując przemyślenia i poglądy dotyczące firmy Xerox, zawsze dodawaj odpowiednie zastrzeżenia, na przykład: „Wszystkie wpisy publikowane na tej stronie zawierają moje prywatne opinie, które nie muszą być zgodne z oficjalnym stanowiskiem lub strategią firmy Xerox”.

Illustration of a sinking ship

Ochrona informacji poufnych

Nigdy nie ujawniaj informacji poufnych i tajemnic służbowych ani nawet nie sugeruj informacji, które w firmie dopiero są przygotowywane do upublicznienia. Stanowi to naruszenie kodeksu postępowania biznesowego spółki Xerox.

Xerox logo in red.

Szacunek dla marki Xerox

Pracownicy mają zakaz zakładania w mediach społecznościowych kont odwołujących się do marki Xerox oraz posługiwania się nazwą lub logo Xerox w profilach społecznościowych. Na przykład nie jest dopuszczalne zakładanie profili twitterowych typu „@XeroxJan”. Xerox ma do wykorzystania kilka kont w mediach społecznościowych dla każdej jednostki biznesowej.

Illustration of a thief in a mask using a computer

Przestrzeganie prawa

Należy przestrzegać praw własności intelektualnej, praw dozwolonego użytku i praw dostępu do informacji finansowych.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych przy publikowaniu opinii i aktualności na temat firmy Xerox w Internecie. Media społecznościowe cały czas ewoluują, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania tej witryny, aby zawsze znać aktualną wersję zaleceń. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie kont powiązanych z poszczególnymi markami w naszym imieniu powinny uzyskać dodatkowe instrukcje z działu Xerox Global Social Marketing.

*W treści tych wytycznych nazwa Xerox odnosi się do grupy Xerox, obejmującej samą spółkę Xerox oraz wszystkie jej spółki zależne. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie kont powiązanych z poszczególnymi markami w naszym imieniu powinny uzyskać dodatkowe instrukcje z działu Xerox Global Social Marketing.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Powiązane Artykuły

Udostępnij