Adresse endringer

Korrekt kundeadresse er viktig for oss i Xerox. Hvis firmaet ditt har endret adresse gi vennligst beskjed om dette så fort mulig. Fyll ut all feltene nedenfor og returner skjemaet til oss online.

 - disse feltene må fylles ut
Produkt informasjon
Produkt type: 
Produkt serienummer: 
 
Ny installasjonsadresse
Firmanavn: 
Husnr: 
Gate: 
 
 
Poststed: 
Fylke 
Postnummer: 
Land: 
 
Ny adresse for telleverksbrev
Gate, husnr, etasje: 
Postnummer: 
Poststed: 
Kontakt person: 
Faktureringsadresse
Firmanavn: 
Deres ref: 
Avdeling: 
Gate, husnr, etasje: 
Postnummer: 
Poststed: 
Postboksnr: 
Org.nr: 
Rekv.nr: 
 
Informasjon om deg
Fornavn: 
Etternavn: 
Epost: 
Kontakt tlf: