Naar hoofdinhoud Klik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.
College students in a brightly lit room, with a blurred Xerox MFP in the foreground

Help elke student vooruitgang te boeken met Xerox® DocuShare®

De digitale studenten van vandaag verwachten in het klaslokaal hetzelfde niveau van technologie als thuis. Krappe budgetten maken het schooldistricten echter moeilijk te investeren in de digitale oplossingen die een betekenisvolle impact op het succes van studenten kunnen hebben. Op zowel scholen als in het hoger onderwijs kan het uitdagend zijn om alleen al vereisten voor mobiliteit, toegang tot online informatie en samenwerking bij te houden.

Xerox® DocuShare® geeft docenten en beheerders de mogelijkheid om studenten op hun niveau tegemoet te komen. Met betaalbare digitale tools voor zowel binnen als buiten het klaslokaal hebt u de kracht om u weer op het lesgeven te concentreren en elke student te helpen succes te boeken.

Hoe wij kunnen helpen

Three people in business clothes looking at a laptop

Eenvoudigere administratie

U hebt elk jaar met honderden administratieve documenten te maken. Met DocuShare® kunt u de processen automatiseren waarmee die documenten worden verwerkt – van het onboarden en registreren van nieuwe studenten tot het beheren van administratieformulieren en studentgegevens.

Young professional using electronic devices

Betaalbare digitale transformatie

Krappe budgetten hoeven niet lagere standaarden te betekenen. Met DocuShare® kunt u de nieuwste digitale onderwijstrends bijhouden en studenten het onderwijs geven dat ze verdienen zonder uw budget te plunderen.

Coworkers in a meeting

Gemakkelijke nalevingsrapportage

DocuShare® maakt het gemakkelijk om steeds strengere wettelijke vereisten na te leven met veilige documentopslag en volledige audit trails die laten zien wie toegang tot welke gegevens had en wanneer.

Toepassingen en initiatieven voor het onderwijs

Meer impact voor basis- en middelbaar onderwijs

Wijs huiswerk toe, maak het docenten gemakkelijker om samen te werken en vereenvoudig ouder-/voogdprocessen voor Individualized Education Programs (IEP's).

Moeiteloos beheer van studentgegevens

Studentgegevens kunnen gemakkelijk worden vastgelegd, gedigitaliseerd en gearchiveerd voor veilige opslag.

Hoger onderwijs, op hoger niveau

Vereenvoudig studentadvisering en academische samenwerking. En vervang papieren processen zoals het invullen van aanmeldingsformulieren door intuïtieve elektronische webformulieren.

Papierloze afdelingen

Automatiseer belangrijke afdelingen zoals crediteurenadministratie om u minder op papierwerk en meer op strategisch werk te concentreren.

Delen