Přejít na hlavní text Kliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
photo of mountains and forest

Zachování naší planety

Udržitelnost je naší odpovědností a závazkem.

Ve společnosti Xerox je udržitelnost způsobem, kterým podnikáme. Naše cíle v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce máme rozděleny do šesti klíčových oblastí tak, abychom dosáhli dopadu po celém světě. Snažíme se udržovat co nejvyšší standardy v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšení zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a komunit, v nichž působíme.

Naše iniciativy

Uhlíková stopa

Snižujeme uhlíkovou stopu našich zařízení tak, aby splňovaly požadavky programu ENERGY STAR® na emise skleníkových plynů.

Papír

Pečlivě vybrané zdroje papíru, jeho ekonomické využití, recyklace a ekologický papír – to je naše nabídka, která má chránit lesy a životní prostředí

Čistý vzduch a voda

Dlouhá léta snahy o eliminaci toxických chemikálií z výroby znamenají, že za našimi výrobky zůstává čistý vzduch a voda.

Odpad

Vyrábíme produkty, které efektivně využívají zdroje, umožňují maximální recyklaci a zanechávají za sebou minimální odpad.

Nakládání s chemickými látkami

Použití nebezpečných látek se snažíme minimalizovat pomocí přísných interních směrnic a požadavků na dodavatele.

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost našich lidí, výrobků, pracovišť i zákazníků má pro nás prvořadý význam.

Zpráva o společenské odpovědnosti

S vaší pomocí chráníme Zemi. [v angličtině]

Inovace a ocenění

Společnost Xerox stála u zrodu těch nejpoužívanějších technologických inovací za posledních více než 100 let. [v angličtině]

Zdroje zelené kanceláře

Bezpečnostní listy (SDS/PSDS)

Zásady BOZP a dlouhodobé udržitelnosti v Xeroxu

Plakát: Xerox a dlouhodobá udržitelnost (PDF) [v angličtině]

Poster: Xerox Sustainable Roots (PDF)