• Udržitelnost zdraví a bezpečnosti životního prostředí

Naše iniciativy

Uhlíková stopa
Snižujeme uhlíkovou stopu našich zařízení tak, aby splňovaly požadavky programu ENERGY STAR® na emise skleníkových plynů.
Papír
Pečlivě vybrané zdroje papíru, jeho ekonomické využití, recyklace a ekologický papír – to je naše nabídka, která má chránit lesy a životní prostředí
Čistý vzduch a voda
Dlouhá léta snahy o eliminaci toxických chemikálií z výroby znamenají, že za našimi výrobky zůstává čistý vzduch a voda.
Odpad
Vyrábíme produkty, které efektivně využívají zdroje, umožňují maximální recyklaci a zanechávají za sebou minimální odpad.
Nakládání s chemickými látkami
Použití nebezpečných látek se snažíme minimalizovat pomocí přísných interních směrnic a požadavků na dodavatele.
Zdraví a bezpečnost
Zdraví a bezpečnost našich lidí, výrobků, pracovišť i zákazníků má pro nás prvořadý význam.

Zpráva o společenské odpovědnosti

S vaší pomocí chráníme Zemi. [v angličtině]

Další informace

Inovace a ocenění

Společnost Xerox stála u zrodu těch nejpoužívanějších technologických inovací za posledních více než 100 let. [v angličtině]

Podívejte se jak

Zdroje zelené kanceláře

Bezpečnostní listy (SDS/PSDS)
Zásady BOZP a dlouhodobé udržitelnosti v Xeroxu
Plakát: Xerox a dlouhodobá udržitelnost (PDF) [v angličtině]