Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Politika a řízení společnosti Xerox v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti

Politika společnosti Xerox pro životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost (EHS&S) zajišťuje celopodnikové dodržování zásad Xerox týkajících se výše uvedeného. Model řízení, který budeme přitom používat, zahrnuje jasně definované cíle, jednotný soubor světových standardů, a proces auditu, který zajistí shodu s těmito požadavky. Naše politika EHS&S, která byla přijata v roce 1991, tvoří základ našeho hlavního programu v oblasti životního prostředí.

Naše zásady EHS&S integrujeme do našeho obchodního plánování, rozhodování, sledování výkonnosti a procesů řízení, abychom zajistili, že si klademe ambiciózní cíle, efektivně pracujeme na jejich dosažení a neustále je zlepšujeme. Odpovědnost za proces řízení EHS&S nese vrcholové vedení. Každý zaměstnanec má individuální odpovědnost za pochopení a podporu zásad EHS&S, za aktivní účast na školicích programech a za přispívání k dosahování našich cílů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti.

Politika EHS&S společnosti Xerox:

Je politikou společnost iXerox Corporation s následujícími cíli:

 • Dodržovat platné zákony týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakožto i pravidla, předpisy a standardy společnosti Xerox.

 • Přijmout vhodná opatření na ochranu životního prostředí a zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a sousedů před nepřijatelnými riziky.

 • Přijmout vhodná opatření, abychom zabránili pracovním úrazům a nemocem; poskytovat zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

 • Před zahájením nové činnosti nebo projektu aktivně provádět hloubkovou kontrolu s cílem identifikovat, posoudit a zmírnit dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost, včetně navrhování a pořizování výrobků/služeb a při fúzích a akvizicích.

 • Přijměte vhodná opatření, abyste eliminovali nepřijatelná rizika vyplývající z vybavení, produktů, služeb a procesů.

 • Usilovat o neustálé zlepšování svého systému environmentálního řízení stanovením priorit, cílů a úkolů a zavedením postupů pro ochranu vody a dalších přírodních zdrojů, zachovávat biologickou rozmanitost a předcházet odlesňování, eliminovat používání toxických a nebezpečných materiálů, předcházet znečištění a obnovovat, znovu používat a recyklovat výrobky a materiály.

 • Dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů.

 • Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti prostřednictvím stanovení priorit, cílů a úkolů a zavádění procesů a preventivních programů, aby se snížilo riziko zranění, nemocí, úmrtí a ztrát na majetku.

 • Vykazovat vedoucí postavení a inovace v oblasti řešení změny klimatu snižováním uhlíkové stopy našich provozů, distribuce/logistiky, výrobků a služeb.

 • Pomáhat zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a partnerům rozpoznat dopady jejich pracovních činností na životní prostředí a jejich roli a odpovědnost při usilování o udržitelnější pracovní postupy.

 • požadovat, aby dodavatelé a smluvní dodavatelé dodržovali platné zákony týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakožto i pravidla, předpisy a standardy společnosti Xerox.

Podepsaná Politika EHS&S (PDF)

Chcete-li se dozvědět více o naší péči o zdraví, bezpečnosti práce a udržitelnosti či o pokroku v plnění našich závazků, prostudujte si body Životní prostředí a Rozvoj pracoviště v naší zprávě o společenské odpovědnosti.

Sdílet