Redukce energie k ochrane našeho klimatu

Prumysl musí prispet svým dílem k ochrane klimatu. Za tímto úcelem snižujeme naši uhlíkovou stopu omezováním spotreby energie v našich továrnách a investicemi do produktového designu, který snižuje energetickou spotrebu a emise skleníkových plynu. Nabízíme zákazníkum digitální multifunkcní tiskárny a energeticky efektivní rešení. V roce 2008 získal náš závod na barevné tonery v irském Dundalku certifikaci ISO 50001 (systém řízení energie).

Doporuèené odkazy:

Vytvořte si ekologičtější kancelář ›
Vytvořte si ekologičtější tiskařský provoz ›
ENERGY STAR a další ekologické standardy ›

Omezení uhlíkové stopy

Naším cílem je do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Od té doby, co jsme si v roce 2003 stanovili první cíle, jsme dosáhli výrazného snížení naší spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

 • Od roku 2002, ze kterého vycházíme, jsme do roku 2016 eliminovali 320 000 tun oxidu uhličitého (CO2e).
 • V roce 2016 jsme si stanovili cíl omezit do roku 2025 emise skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 o dalších 25 %, čehož jsme dosáhli na konci roku 2019.
 • Nyní se zaměřujeme na omezení emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 alespoň o 60 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2016). To odpovídá ambicioznímu cíli globálního oteplování o hodnotě 1,5 °C. To znamená, že naše emise snížíme v porovnání s rokem 2002 o 85 %.
 • Co se týče emisí v oblasti působnosti 3, právě probíhá stanovení cíle. S našimi předními dodavateli nicméně spolupracujeme na snížení negativního dopadu na zboží a služby, které nám poskytují. Podrobný rozpis emisí v oblasti působnosti 3 naleznete v dokumentu Občanská odpovědnost – souhrn cílů a jejich plnění

Úspory ENERGY STAR®

 • Každá nová generace produktu spolecnosti Xerox nabízí více funkcionalit a využívá méne energie – šetrí našim zákazníkum peníze a redukuje jejich uhlíkovou stopu. V roce 2020 získaly všechny naše nové výrobky (tj. ty, u kterých to bylo možné) certifikát ENERGY STAR.
  Prohlédnout kancelárské produkty Xerox
  Prohlédnout produkcní produkty Xerox
 • Xerox je jedním z hlavních partneru mezinárodního programu ENERGY STAR a od roku 1994 predstavil témer 500 produktu splnujících standard ENERGY STAR.
 • Roèní energetické úspory zaøízení s oznaèením ENERGY STAR u našich zákazníkù se rovnají osvìtlení milionù amerických domácností za rok.

Multifunkcní tiskárny šetrí energii

Energeticky úsporné produkty a služby

Partnerstvím ke snížení rizika zmeny klimatu

 • Spolecnost Xerox podává zprávy investorskému projektu CDP, který podporuje odhalování firemních rizik a príležitostí souvisejicích s vlivem klimatických zmen na podnikání spolu se strategiemi evidence a snižování emisí skleníkových plynu.
 • V roce 2018 dostal Xerox ve zprávě o emisích CDP S&P 500 hodnocení A.

Sdílet: