Redukce energie k ochrane našeho klimatu

Prumysl musí prispet svým dílem k ochrane klimatu. Za tímto úcelem snižujeme naši uhlíkovou stopu omezováním spotreby energie v našich továrnách a investicemi do produktového designu, který snižuje energetickou spotrebu a emise skleníkových plynu. Nabízíme zákazníkum digitální multifunkcní tiskárny a energeticky efektivní rešení. V roce 2008 získal náš závod na barevné tonery v irském Dundalku certifikaci ISO 50001 (systém řízení energie).

Doporuèené odkazy:

Vytvořte si ekologičtější kancelář ›
Vytvořte si ekologičtější tiskařský provoz ›
ENERGY STAR a další ekologické standardy ›

Omezení uhlíkové stopy

 • V roce 2003 jsme se veřejně zavázali ke snižování emisí skleníkových plynů – naší uhlíkové stopy – připojením k programu Climate Leaders amerického ministerstva pro životní prostředí (EPA) a naší iniciativou Energy Challenge 2012.
 • Tato iniciativa, plánovaná na 10 let, měla za cíl snížit do roku 2012 emise skleníkových plynů ve všech našich provozech o 10 %. Tento cíl jsme splnili o šest let dříve, takže jsme si jej zpřísnili, snížení do stejného termínu o 25 % oproti roku 2002.
 • V dobe ukoncení programu jsme úspešne snížili emise o 42 procent, tj. 210 000 tun ekvivalentu oxidu uhlicitého (CO2e), pricemž spotreba energie poklesla o 31 procent. Iniciativa Energy Challenge 2012 se týkala vozového parku a provozu divize Technology Business (a Xerox Services v místech, kde tyto divize sídlí spolecne).
 • V roce 2012 jsme si stanovili další, vědecky podložený cíl, omezení spotřeby energie emisí skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020 (oproti roku 2012).
 • Naším novým celopodnikovým cílem – zahrnujícím všechny složky našeho podnikání – je snížení spotreby energie o 20 procent do roku 2020 oproti stavu z roku 2012. V roce 2014 jsme snížili spotrebu energie o 11 procent a omezili emise o 15 procent.
  Nezávislé overení emisí CO2 za rok 2016
 • V roce 2016 jsme jej opět splnili a zpřísnili na 20% snížení spotřeby energie a 28% redukci skleníkových plynů – to je ekvivalent 92 000 tun CO2.*
 • V roce 2018 jsme se – opět na vědeckých základech – zavázali do roku 2025 snížit spotřebu elektřiny a emisí o 25 % (oproti hodnotám z roku 2016).

*Iniciativa Energy Challenge 2012 se týkala vozového parku a provozů divize Technology Business. Vytčené cíle na roky 2020 a 2025 platí pro všechny části našich aktivních podniků.

Úspory ENERGY STAR®

 • Každá nová generace produktu spolecnosti Xerox nabízí více funkcionalit a využívá méne energie – šetrí našim zákazníkum peníze a redukuje jejich uhlíkovou stopu. V roce 2017 získaly všechny naše nové výrobky (tj. ty, u kterých to bylo možné) certifikát ENERGY STAR.
  Prohlédnout kancelárské produkty Xerox
  Prohlédnout produkcní produkty Xerox
 • Xerox je jedním z hlavních partneru mezinárodního programu ENERGY STAR a od roku 1994 predstavil témer 500 produktu splnujících standard ENERGY STAR.
 • Roèní energetické úspory zaøízení s oznaèením ENERGY STAR u našich zákazníkù se rovnají osvìtlení milionù amerických domácností za rok.

Multifunkcní tiskárny šetrí energii

Energeticky úsporné produkty a služby

Partnerstvím ke snížení rizika zmeny klimatu

 • Spolecnost Xerox podává zprávy investorskému projektu CDP, který podporuje odhalování firemních rizik a príležitostí souvisejicích s vlivem klimatických zmen na podnikání spolu se strategiemi evidence a snižování emisí skleníkových plynu.
 • V roce 2018 dostal Xerox ve zprávě o emisích CDP S&P 500 hodnocení A.

Sdílet: