Přejít na hlavní text Kliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Happy coworkers in a brightly lit office with lots of windows, next to a Xerox MFP

Redukce energie k ochrane našeho klimatu

Prumysl musí prispet svým dílem k ochrane klimatu. Za tímto úcelem snižujeme naši uhlíkovou stopu omezováním spotreby energie v našich továrnách a investicemi do produktového designu, který snižuje energetickou spotrebu a emise skleníkových plynu. Nabízíme zákazníkum digitální multifunkcní tiskárny a energeticky efektivní rešení. V roce 2008 získal náš závod na barevné tonery v irském Dundalku certifikaci ISO 50001 (systém řízení energie).

Doporuèené odkazy:

Vytvořte si ekologičtější kancelář Vytvořte si ekologičtější tiskařský provoz ENERGY STAR a další ekologické standardy EPEAT Environmental Information Document Xerox Net Zero 2040 roadmap (PDF)

Omezení uhlíkové stopy

Naším cílem je do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Od té doby, co jsme si v roce 2003 stanovili první cíle, jsme dosáhli výrazného snížení naší spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

  • Od roku 2002, ze kterého vycházíme, jsme do roku 2016 eliminovali 320 000 tun oxidu uhličitého (CO2e).

  • V roce 2016 jsme si stanovili cíl omezit do roku 2025 emise skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 o dalších 25 %, čehož jsme dosáhli na konci roku 2019.

  • Nyní se zaměřujeme na omezení emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 alespoň o 60 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2016). To odpovídá ambicioznímu cíli globálního oteplování o hodnotě 1,5 °C. To znamená, že naše emise snížíme v porovnání s rokem 2002 o 85 %.

  • Co se týče emisí v oblasti působnosti 3, právě probíhá stanovení cíle. S našimi předními dodavateli nicméně spolupracujeme na snížení negativního dopadu na zboží a služby, které nám poskytují. Podrobný rozpis emisí v oblasti působnosti 3 naleznete v dokumentu Občanská odpovědnost – souhrn cílů a jejich plnění

Úspory ENERGY STAR®

  • Každá nová generace produktu spolecnosti Xerox nabízí více funkcionalit a využívá méne energie – šetrí našim zákazníkum peníze a redukuje jejich uhlíkovou stopu. V roce 2020 získaly všechny naše nové výrobky (tj. ty, u kterých to bylo možné) certifikát ENERGY STAR. Prohlédnout kancelárské produkty Xerox Prohlédnout produkcní produkty Xerox

  • Xerox je jedním z hlavních partneru mezinárodního programu ENERGY STAR a od roku 1994 predstavil témer 500 produktu splnujících standard ENERGY STAR.

  • Roèní energetické úspory zaøízení s oznaèením ENERGY STAR u našich zákazníkù se rovnají osvìtlení milionù amerických domácností za rok. Více informací o ECO STAR a dalších ekologických programech Xerox

Multifunkcní tiskárny šetrí energii

  • Multifunkcní tiskárny Xerox pomáhají zákazníkum zvýšit produktivitu, zlepšit energetickou efektivitu a zredukovat spotrebu materiálu a spojeného odpadu zjednodušením jejich tiskového prostredí a procesu.

  • Jedno multifunkcní zarízení využije približne o 50% méne energie než kombinace celorocní spotreby jednotlivých produktu, které nahrazuje.

  • Zdroje světla obsažené v našich produktech a komponentech slouží k pouze k zachycení obrazu či projekci obrazu a neslouží k použití v ostatních aplikacích. Více informací o snížení energetické spotreby prostrednictvím produktu a rešení Xerox.

Energeticky úsporné produkty a služby

Partnerstvím ke snížení rizika zmeny klimatu

Kontaktujte nás

Environment, Health, Safety, and Sustainability

ehs-europe@xerox.com

Společnost Xerox obdržela ocenění ENERGY STAR® Nejvyšší ocenění programu

Společnost Xerox s hrdostí přijímá ocenění 2021 ENERGY STAR® Partner of the Year. [v angličtině]

Sdílet