Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Father and son fishing from a dock

Zachování cistého ovzduší a vodstva

Pro prispení k ochrane životního prostredí pracuje Xerox dlouhodobe na eliminaci užívání perzistentních, bioakumulativních a toxických materiálu v celém dodavatelském retezci. Aplikujeme prísné interní standardy cisté výroby a zmenili nebo nahradili jsme procesy, abychom docílili zásadního omezení využívání toxických a težkých kovu. Naše produkty jsou bezpecné na používání a neohrožují naši zodpovednost k zachování cistého ovzduší a vodstva.

Doporucené odkazy:

Pravidla využívání chemikálií (RoHS and REACH) Zdraví a bezpecnost Xerox Fakta o tonerech Xerox (PDF 482 KB) Xerox CDP Water Submission (PDF 1.29 MB) Prohlášení o zajištění odběru vody, celkovém odpadu a emisích PGFC a VOC třetí strany (PDF)

Eliminace toxických materiálu z dodavatelského retezce

  • Naši dodavatelé musí plnit striktní standardy kontroly chemického obsahu našich produktu. Xerox je clenem Responsible Business Alliance (RBA) která vyvinula standardizovaný prístup pro monitoring dodržování požadavku dodavateli napríc nekolika oblastmi spolecenské zodpovednosti vcetne pracovní, zdravotní, bezpecnostní a environmentální aktivity.

  • Více informací o tom, jak pracujeme na eliminaci toxických materiálu z našeho dodavatelského retezce  Pravidla využívání chemikálií.

Rízené použití chemických látek v provozech Xerox a v produktovém designu

  • Za posledních více než 20 let jsme výrazně snížili vzdušné emise z výroby a budeme se snažit o jejich další omezování. Zjistěte více o tom, jak řídíme náš dopad na životní prostředí.

  • Naše produkty navrhujeme na základe striktní kontroly emisí chemikálií a hluku v prubehu jejich využívání. Naše soucasné produkty vykazují emisní úrovne chemikálií, které jsou výrazne pod globálními regulatorními požadavky. Více informací o bezpecnosti produktu Xerox (PDF, 115 KB).

  • Tonery Xerox nejsou toxické a negenerují nebezpecný odpad. Více informací o tonerech Xerox (PDF, 482 KB).

  • Voda používaná v našich provozech pochází z místních vodáren, které ji čerpají z přehrad, řek a jiných povrchových zdrojů. Odpadní voda opouštějící výrobní závody je dle potřeby monitorována, aby nedošlo k přetížení kanalizace. Zpracovaná odpadní voda je dle potřeby upravena, než je vypouštěna do místní splaškové kanalizace.

  • Mezi iniciativy ochrany vodních zdrojů patří opětovné použití vody využívané při reverzní osmóze v chladicích věžích v zařízení OR ve Wilsonville.

  • Po dosažení našeho cíle vodního hospodářství pro rok 2020 jsme si stanovili nový cíl omezit do roku 2030 používání vody o dalších 20 % oproti roku 2020.

Sdílet