Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Technician in goggles and mask working on delicate equipment

Zajištění zdraví a bezpečnosti

Zdraví a bezpečnost našich lidí, pracovišť i zákazníků má pro nás prvořadý význam.

Občanská odpovědnost – souhrn cílů a jejich plnění (v angličtině)

Bezpečnost výrobků značky Xerox

Bezpečnost byla vždy základem naší práce v oblasti vývoje produktů.

Bezpečnost našich zaměstnanců

Zavázali jsme se, že našim zaměstnancům zajistíme bezpečné pracovní prostředí.

  • Naším cílem je absolutní eliminace pracovních úrazů. Díky intenzivní bezpečnostní osvětě, komunikaci se zaměstnanci a důrazu na bezpečnost práce v manažerských týmech četnost a závažnost zranění každý rok klesá.

  • Uplatňujeme přísné limity ve všech našich výrobních provozech, výzkumu a službách, abychom zaměstnance chránili před zvýšenou expozicí chemickým látkám, hluku a záření.

  • Máme připravené havarijní a záchranné programy, které pomáhají chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, okolních obcí i životního prostředí. Všechny naše provozy na celém světě mají oficiální plány reakce na požár, únik chemických látek, přírodní katastrofy a další možné nehody. Další informace o bezpečnosti na pracovištích Xeroxu

Sdílet