Tvorba elektronických dokumentů

Jak nemocnice vyvinula systém EMR k vylepšení péče o pacienty

Hospital

Problém

Když pacienti přicházeli s tištěnými dokumenty, tato nemocnice střední velikosti potřebovala způsob, jak by je všechny převedla do digitálního formátu a přesunula do systému pro elektronické zdravotní záznamy (EMR).

Doctor with tablet

Řešení

Nemocnice teď skenuje všechny dokumenty pacientů na stanicích s funkcí Xerox® ConnectKey®, čímž jsou převedeny do digitálního formátu, pak tyto elektronické dokumenty ukládá na centrálním cloudovém úložišti. K záznamům je snadný a okamžitý přístup, snadno se k nim přidávají nové informace, takže záznamy o pacientech jsou vždy aktuální a důvěrné.

V praxi

1. Informace jsou připraveny

Hned po přiložení své bezpečnostní karty u tiskárny s technologií ConnectKey® prochází zdravotní sestra Kateřina pacientovu složku a to v naprostém souladu jak s bezpečnostními požadavky, tak s požadavky na ochranu osobních údajů.

2. Snadný přístup

Kateřina přímo na dotykové obrazovce klepne na Zdravotní záznamy a do elektronických záznamů pacienta naskenuje nové informace.

Zdravotní záznamy jsou snadno a okamžitě přístupné a vždy doplněné o nové informace. Díky tomu jsou data o pacientech vždy aktuální a zůstávají důvěrné.

3. Přizpůsobení se každé situaci

Pokud si pacient vyžádá výtisk zdravotních záznamů, Kateřina mu je rovnou vytiskne.

4. Přístupné všem zúčastněným

Pokud lékařka zvažuje, zda pacientovi předepsat jiné léky, jednoduše může načíst a zobrazit aktualizované pacientovy záznamy.

Technologie ConnectKey v praxi

Man with tablet

Tisk z cloudu

Podívejte se, jak Robert odkudkoli stahuje, skenuje, tiskne, sdílí a překládá dokumenty z mobilního zařízení přímo na tiskárnu.
Další informace

Writing on whiteboard

Zjednodušení pracovního procesu

Zjistěte, jak Kateřina získala více času na práci tím, že jej ušetřila při zpracovávání dokumentů.
Další informace

Finger on keyboard

Jak chytré aplikace usnadní každodenní úlohy

Podívejte se, jak si v bance usnadnili a urychlili práci, když nahradili manuální úkony chytrými aplikacemi.
Další informace

Технологията ConnectKey