Program przetwarzania odpadów - XeroxXerox Green World Alliance
Program przetwarzania odpadów - Xerox
Jedynie oryginalne materiały eksploatacyjne Xerox podlegają zasadom programu. Xerox rezerwuje sobie prawo odesłania nieoryginalnych materiałów na koszt nadawcy.

Program przetwarzania odpadów obejmuje szereg produktów: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kopiarki, faksy oraz zużyte materiały eksploatacyjne.

Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat programu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem firmy Xerox.